Blog Archives

Er zijn keurverslagen toegevoegd aan Keurverslagen 2017: de verslagen van Goes en Echt zijn toegevoegd aan Tentoonstellingen 2017. Documenten fokkerij Ledengedeelte.

Het verenigingsfokreglement, goedgekeurd op de ALV van 1 april j.l. staat op de pagina “Documenten fokkerij

Er staat een nieuwe versie van de dekreuenlijst op de website.

De gezondheidsuitslagen zijn gepubliceerd tot 31 mei 2017. De uitslagen 2015 en 2016 zijn bijgewerkt.

De presentatie Fokken met Kooikerhondjes is toegevoegd aan de map ‘Presentaties’ op het ledengedeelte van de website.