Spelregels

Wanneer u om wat voor reden dan ook voor uw kooikerhondje een nieuwe baas zoekt kunt u dit kenbaar maken aan de pupinformatie. De pupinfo draagt zorg voor plaatsing op onze website. De eigenaar levert hiervoor een foto, een korte beschrijving van het hondje en vermeldt de reden van overplaatsing.

Bij getoonde belangstelling treedt de pupbemiddeling op als intermediair tussen eigenaar en geïnteresseerde. De pupinfo regelt de contacten tussen partijen, de eigenaar beslist uiteindelijk waar het hondje terecht komt. Hij maakt een selectie, kiest de beste plaats voor zijn hondje.

Wanneer een hondje via de vereniging herplaatst wordt ontvangt de eigenaar een geldelijke vergoeding van 150 euro. Bij overplaatsing van hondjes boven de 5 jaar of ‘probleem hondjes’ ontvangt de eigenaar geen geldelijke vergoeding (het hondje gaat weg voor een goed tehuis).
In beide situaties wordt van de eigenaar verwacht dat met het afstaan van het hondje ook de stamboom en inentingspapieren overgaan naar de nieuwe eigenaar. Tevens zal er medewerking gegeven moeten worden bij het overschrijven van het eigendomsbewijs (loopt via Raad van Beheer). De hiervoor berekende kosten komen voor rekening van de nieuwe eigenaar (informatie hierover is te vinden op Raad van Beheer – Houden van honden).

De nieuwe eigenaar betaalt aan de vereniging een bedrag van 40 euro als vergoeding voor bemiddeling en ter ondersteuning van onze doelstellingen. Hiervoor wordt na verloop van tijd door de penningmeester een accept giro aangeboden.

« Terug naar de overplaatsingslijst