Afname Embark-test bij nestkeuring

Mogelijkheid afname Embark-test tijdens de Nest- en regionale keuring op 17 juni a.s.

Inzicht in de mate van inteelt

Bij de selectie van fokdieren in een rashondenpopulatie is het belangrijk om rekening te houden met de mate van inteelt. Wanneer de inteelt toeneemt doordat de fokdieren te nauw aan elkaar verwant zijn, neemt de variatie in het DNA af, doordat steeds dezelfde varianten worden doorgegeven.

Er zijn twee manieren om de mate van inteelt (COI) in een hond te bepalen:

  • Op basis van de stamboom kan een theoretische inschatting gemaakt worden van de inteelt in een individuele hond. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat een broer en zus altijd 25% hetzelfde DNA hebben. Maar dit is een gemiddelde en de werkelijkheid wijkt daar soms sterk van af.
  • Door middel van een uitgebreide DNA-screening. Daarbij wordt van heel veel genen in het DNA (markers) bepaald welke varianten de hond precies bij zich draagt. Bij de selectie van fokdieren en oudercombinaties is het streven dat er zoveel mogelijk varianten van ieder gen worden overgedragen aan de volgende generatie en dat individuen zo min mogelijk kans hebben om twee dezelfde varianten van hun ouders te krijgen.

De COI bij het kooikerhondje is op dit moment gemiddeld 33%. Dat betekent dat twee willekeurige kooikerhondjes 33% hetzelfde DNA hebben. Dat is hoger dan normaal een broer en zus met elkaar overeenkomen en daardoor neemt de kans op problemen in het ras toe.

Voor het ras is het om deze reden van belang om van zoveel mogelijk kooikerhondjes een volledige genotypering te laten doen om te kijken welke dieren nog unieke varianten van genen bij zich dragen en welke dus belangrijk zijn om mee te nemen naar de volgende generatie.

Er zijn meerdere instituten die deze genotyperingtesten aanbieden. Het advies is om de Embark-test te gebruiken. Deze test beoordeelt meer dan 230.000 markers en kan daarmee een goede inschatting maken van de mate van inteelt in een individu en kan het meest betrouwbaar gebruikt worden in Fit2Breed om geschikte oudercombinaties te selecteren.

Afname Embark-test tijdens de nest- en regionale keuring

Op de nest- en regionale keuring is er gelegenheid om bij uw hondje de Embark-test af te laten nemen, dit gebeurt middels een swab, waarmee wat wangslijmvlies afgenomen wordt.

De kosten voor de afname van deze test tijdens de nest- en regionale keuring € 139,15 euro.

Het voordeel om de test op deze dag te laten doen, is dat er een dierenarts aanwezig is, wat u een extra bezoek aan uw eigen dierenarts bespaart en dus ook extra consultkosten. Tevens betaalt de VHNK de verzendkosten naar Amerika, waar de test beoordeeld wordt.

Aanmelden afname Embark-test

Wilt u een Embark-test laten afnemen bij uw kooikerhondje? U kunt zicht hiervoor aanmelden via info-cie@kooikerhondje.nl o.v.v. de naam en NHSB nummer van desbetreffende hond evenals de naam van de eigenaar.

Aanmelden voor deelname is mogelijk t/m 10 juni a.s.

Betaling

We verzoeken u vriendelijk om het verschuldigde bedrag, voor de Embark-test gelijktijdig met uw aanmelding over te maken op IBAN: NL76 RABO 0328 3694 89, BIC: RABONL2U, ten name van Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje. Gebruikt u hiervoor dezelfde gegevens als bij bovenstaande aanmelding.