ALV verplaatst naar 24 oktober

De Algemene Ledenvergadering van 18 april 2020 is afgelast. Hoewel statutair de ledenvergadering voor 1 juli moet worden gehouden, is deze verplichting in de huidige situatie niet mogelijk. Het bestuur doet daarom in deze noodsituatie een beroep op redelijkheid en billijkheid van de leden, zodat op een latere datum toch rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

De Algemene Ledenvergadering zal nu worden gehouden op zaterdag 24 oktober 2020 in Hotel de Witte Bergen, aanvang 13.00 uur, ervan uitgaande dat de overheidsmaatregelen dit toelaten. Als dit (nog) niet het geval is zal het bestuur zich beraden hoe hiermee om te gaan. Gedacht wordt aan een PowerPointpresentatie op het ledendeel van de website of in de vorm van een livestream, waarbij de eerste mogelijkheid de voorkeur heeft.

Aansluitend volgt omstreeks 15.00 uur de fokkerijbijeenkomst.

Informatie over de Algemene Ledenvergadering en de fokkerijbijeenkomst volgt in mededelingenblad nr. 3 van dit jaar.

Het bestuur