Blog Archives

De privacyverklaring van de Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje is op de website geplaatst: Privacyverklaring.

Er zijn keurverslagen toegevoegd aan Keurverslagen 2018: Nestkeuring en regionale keuring. Documenten fokkerij Ledengedeelte.

De gezondheidsuitslagen zijn gepubliceerd t/m 20 juni 2018. De uitslagen van 2017 zijn bijgewerkt.

ATTENTIE — – NIEUWE BANKNUMMERS — – ATTENTIE

Met ingang van 1 juli 2018 heeft de Vereniging nieuwe banknummers.
Wilt u hier bij betalingen aan de Vereniging s.v.p. op letten. Wijzig de nummers in uw adresboek, zodat u niet per abuis naar het oude nummer overmaakt.

De nieuwe nummers zijn:
– Het nummer voor de evenementen is nu: NL76 RABO 0328 3694 89, BIC: RABO NL2U, ten name van Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje; in de omschrijving vermelden: evenement.
(Het oude nummer was NL75 INGB 0006 5474 31).

– Het nummer voor bijdragen myositis is nu: NL70 RABO 0328 3693 06, BIC: RABO NL2U, ten name van Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje; in de omschrijving vermelden: myositis.
(Het oude nummer was NL29 INGB 0007 5196 17).

– Het nummer voor alle overige betalingen (contributie, pupbijdragen, bestellingen voor clubartikelen, enz.) is nu: NL47 RABO 0328 8816 86, BIC: RABO NL2U, ten name van Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje; in de omschrijving altijd de reden van betaling vermelden.
(Het oude nummer was NL61 INGB 0002 2522 32).

De nummers zijn overal op de website aangepast.

De dekreuenlijst is aangepast. Reu Castro is toegevoegd: dekreuenlijst