Blog Archives

De gezondheidsuitslagen zijn gepubliceerd t/m 10 januari 2018. De uitslagen van 2015, 2016 en 2017 zijn bijgewerkt.

Er komt op dit moment 1 hond voor overplaatsing in aanmerking. Kijk voor informatie over de hond op de Overplaatsingslijst

Interview met onze voorzitter Kerstin Ueckert, over de erkenning van het Kooikerhondje in de VS.

http://kanaalz.knack.be/nieuws/eeuwenoud-nederlands-hondenras-breekt-door-in-vs/video-normal-949655.html

We vragen uw speciale aandacht voor de extra lezing naar aanleiding van de resultaten van de populatie-analyse.

Eind 2017 is een analyse van de wereldwijd bekende populatie van Kooikerhondjes uitgevoerd door Dr. P. Oliehoek. De uitkomsten worden gepresenteerd op deze lezing, die inhoudelijk toegespitst is op de Nederlandse fokker/dekreu-eigenaar van het Kooikerhondje. Lees meer…

Geachte leden/fokkers,

Van de Raad van Beheer ontvingen we het volgende bericht.

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast.
 
Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

“Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.”

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.
Als vereniging zijn we verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR.
Het VFR wordt hierdoor per 1-1- 2018 aangepast.

Een gewijzigde versie van het verenigingsfokreglement (VFR), staat op de website verenigingsfokreglement.