Blog Archives

ATTENTIE — – NIEUWE BANKNUMMERS — – ATTENTIE

Met ingang van 1 juli 2018 heeft de Vereniging nieuwe banknummers.
Wilt u hier bij betalingen aan de Vereniging s.v.p. op letten. Wijzig de nummers in uw adresboek, zodat u niet per abuis naar het oude nummer overmaakt.

De nieuwe nummers zijn:
– Het nummer voor de evenementen is nu: NL76 RABO 0328 3694 89, BIC: RABO NL2U, ten name van Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje; in de omschrijving vermelden: evenement.
(Het oude nummer was NL75 INGB 0006 5474 31).

– Het nummer voor bijdragen myositis is nu: NL70 RABO 0328 3693 06, BIC: RABO NL2U, ten name van Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje; in de omschrijving vermelden: myositis.
(Het oude nummer was NL29 INGB 0007 5196 17).

– Het nummer voor alle overige betalingen (contributie, pupbijdragen, bestellingen voor clubartikelen, enz.) is nu: NL47 RABO 0328 8816 86, BIC: RABO NL2U, ten name van Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje; in de omschrijving altijd de reden van betaling vermelden.
(Het oude nummer was NL61 INGB 0002 2522 32).

De nummers zijn overal op de website aangepast.

De koopovereenkomst, zoals aangepast in de ALV van 8 april j.l., vervangt de oude koopovereenkomst. Zie Documenten fokkerij – Dekken en nestjes.

Vanaf vandaag kunt u de dekreuenlijst online inkijken. De lijst is te vinden bij de Documenten fokkerij – Dekreuenlijst, waar ook de vroegere pdf-file stond. Klik op downloaden en er opent een pagina met de dekreuenlijst.

Vanaf heden kunt u uw dekmelding ook online invullen. Het formulier is te vinden bij de Documenten fokkerij – Dekken en nestjes, waar ook de overige formulieren staan. Klik op downloaden en er opent een pagina met het formulier. U kunt hierbij ook de stamboom, gezondheidsuitslagen, etc. van reu en teef meesturen.

Een samenvatting van de lezing die Pieter Oliehoek heeft gehouden op 3-2-18 is te vinden op Documenten fokkerij. De tekst is ook in het Engels en in het Duits beschikbaar.