Nieuwe banknummers

ATTENTIE — – NIEUWE BANKNUMMERS — – ATTENTIE

Met ingang van 1 juli 2018 heeft de Vereniging nieuwe banknummers.
Wilt u hier bij betalingen aan de Vereniging s.v.p. op letten. Wijzig de nummers in uw adresboek, zodat u niet per abuis naar het oude nummer overmaakt.

De nieuwe nummers zijn:
– Het nummer voor de evenementen is nu: NL76 RABO 0328 3694 89, BIC: RABO NL2U, ten name van Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje; in de omschrijving vermelden: evenement.
(Het oude nummer was NL75 INGB 0006 5474 31).

– Het nummer voor bijdragen myositis is nu: NL70 RABO 0328 3693 06, BIC: RABO NL2U, ten name van Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje; in de omschrijving vermelden: myositis.
(Het oude nummer was NL29 INGB 0007 5196 17).

– Het nummer voor alle overige betalingen (contributie, pupbijdragen, bestellingen voor clubartikelen, enz.) is nu: NL47 RABO 0328 8816 86, BIC: RABO NL2U, ten name van Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje; in de omschrijving altijd de reden van betaling vermelden.
(Het oude nummer was NL61 INGB 0002 2522 32).

De nummers zijn overal op de website aangepast.