Fokreglement

Geachte leden/fokkers,

Van de Raad van Beheer ontvingen we het volgende bericht.

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast.

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

“Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.”

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.
Als vereniging zijn we verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR.
Het VFR wordt hierdoor per 1-1- 2018 aangepast.

Een gewijzigde versie van het verenigingsfokreglement (VFR), staat op de website verenigingsfokreglement.

Consensus vaccineren en titerbepalingen bij hond en kat

Titerbepalingen bij honden en katten worden regelmatig ingezet in plaats van hervaccinaties. Maar er zijn ook nog veel vragen rondom dit onderwerp.

Wat is de betrouwbaarheid van titerbepalingen en kan het voor alle vaccinaties uitgevoerd worden? Wanneer dient er bij een voldoende hoge titer opnieuw gevaccineerd of getest te worden? Deze consensus* zal een antwoord geven op de meeste vragen rondom titerbepalingen en vaccinaties.

Consensus vaccineren en titerbepalingen bij hond en kat

*Deze consensus werd opgesteld door Dr. Ing. Paul Overgaauw, in overleg met Prof. Dr. Herman Egberink van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht en dierenarts Maico Boumans van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG – KNMvD).