Blog Archives

De dekreuenpresentatie die tijdens de nestkeuring te zien was, is opgenomen in het Ledengedeelte in de map Presentaties.

Nieuwe ENM DNA test beschikbaar / New ENM DNA test available

Nieuwe ENM DNA test beschikbaar

Zoals reeds bekend werd de DNA-test betreffende het ENM onderzoek gedaan door het identificeren van twee gen variaties die samen in de directe nabijheid van het vermoedelijke ENM gen zitten.
Recentelijk is tijdens onderzoek door Dr. Mandigers en Prof. Leegwater het daadwerkelijk gemuteerde gen, verantwoordelijk voor het veroorzaken van ENM, gevonden. Er is daarmee een exactere test ontwikkeld en beschikbaar. Deze nieuwe test is gebruikt bij het verwerken van alle bloedmonsters die aangeboden zijn in juni.
Hieruit blijkt dat uitslagen ten opzichte van de voorgaande test in een enkel geval kunnen verschillen.
Sommige dragers blijken toch vrij te zijn. Tevens zijn er vanuit de nieuw geteste honden enkele dragers uit vrije ouders naar boven gekomen. Bij laatst genoemde hondjes worden nu de ouderdieren opnieuw getest met het nog beschikbare materiaal.
Mocht u van uw hondje een niet logische uitslag gekregen hebben of binnenkort ontvangen, dan horen wij dit graag. Wij nemen contact op met de onderzoekers in Utrecht.

Namens de informatiecommissie VHNK
info-cie@kooikerhondje.nl

New ENM DNA test available

We used to have a DNA test that looked at 2 gene variations that where close to the suspect ENM gene.
At recent investigation they found the really mutated gene that causes ENM. Because of that, there is a new test available. This new test is used on all bloodsamples that where send in, in June. This test shows that some cases of carriers on the previous tests are to be free with the new test.
Unfortunately some new tested carriers are offsprings off free tested parents.Those free dogs will be tested again with the new test and with the already stored material.
If you have any of such as case on your dog please contact us and we will contact with the researchers in Utrecht.

Contact us by email! info-cie@kooikerhondje.nl

When there will be new information VHNK will inform you by the website www.kooikerhondje.nl or the official VHNK facebook page.

Kind regards by the Information Commitee VHNK

Gezondheidsinformatie ingevoerd t/m 15 juni 2016.

De prijzen voor het papieren clubregister zijn aangepast op de pagina van het Winkeltje.

Belangrijke mededeling voor fokkers

Aanpassing Kynologisch Reglement art. VIII.1 (BWG: 10 mnd wordt 12 mnd)
In de wet en regelgeving Besluit Houders van Dieren dat 1 juli 2014 van kracht is gegaan staat dat een hond binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden maximaal één nest mag hebben.

In de Algemene Vergadering van de Raad is besloten dat het Kynologisch Reglement op deze regel is aangepast.
Er is bepaald dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef een termijn van ten minste 12 maanden dient te zitten.

De RvB hanteert de datum inwerkingtreding: 1 januari 2016