Kampioenschapsclubmatch wordt fokgeschiktheidskeuring

Via deze weg deelt het bestuur mede dat besloten is om de Kampioenschapsclubmatch van 8 november 2020 te Zutphen te wijzigen naar een fokgeschiktheidskeuring. Middels het organiseren van een fokgeschiktheidskeuring wil de Vereniging haar leden de mogelijkheid bieden de volgens het VFR vereiste keurverslagen te behalen. Deze zijn nodig voor de inzet van reuen en teven voor de fokkerij. Op deze dag zal het mogelijk zijn om desgewenst de hond door twee keurmeesters te laten beoordelen. Tijdens de fokgeschiktheidskeuring worden geen kwalificaties gegeven. Er zal alleen worden beoordeeld of de hond qua exterieur wel of niet geschikt is voor de fokkerij.

Verdere details omtrent de invulling en organisatie van deze dag, met inachtneming van de actuele corona maatregelen, worden op dit moment uitgewerkt. Een nieuwe update zal naar verwachting eind augustus volgen.