Disclaimer

Aansprakelijkheid

Plaatsing documenten / foto’s

Bij het aanbieden van foto’s of tekst voor plaatsing op de website verwerft de vereniging automatisch het recht deze items voor andere niet commerciële doeleinden te gebruiken.

Gebruik van de site

De kooikerhondje.nl website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Kooikerhondje.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en /of onvolledigheden die op deze www-site kunnen voorkomen.

Kooikerhondje.nl kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade aan computer, hard- en software, virussen en andere ongemakken en /of verlies aan tijd, door het gebruik van deze www-site.

Copyright

De gehele inhoud van deze site, inclusief alle grafische en fotografische afbeeldingen, valt onder het copyright van kooikerhondje.nl, tenzij anders vermeld. Niets wat voorkomt op deze site mag worden vermenigvuldigd en /of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm, digitaal of op enig andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kooikerhondje.nl.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.