Doe mee aan onderzoek naar gedrag

Oproep: Doe mee aan het onderzoek naar gedrag bij het Kooikerhondje!

Vereniging het Nederlandse Kooikerhondje werkt samen met het Expertise Centrum Genetica van de Faculteit Diergeneeskunde aan het fokkerijbegeleidingsprogramma Fit2Breed. Bij de ontwikkeling van dit programma kwam er vanuit het Expertise Centrum ook interesse naar het gedrag van het Kooikerhondje, dit omdat er nog wel eens meldingen zijn van probleemgedrag, het vaak een rol speelt in het herplaatsen van de honden en dit soms zelfs een reden is voor euthanasie.

Een nadere beschrijving van het precieze gedrag ontbreekt echter in de meeste gevallen. Het is dan ook de vraag wat dit gedrag precies inhoudt en welke componenten meespelen. Wanneer en in welke situaties wordt er probleemgedrag waargenomen? Heeft het volgen van een cursus wel of geen invloed? Speelt hierbij ook een erfelijk component een rol?

Om in de toekomst onnodig herplaatsen en zelfs euthanasie te kunnen voorkomen is het daarom van belang om dit in kaart te brengen. Om het voorkomen van bepaald gedrag bij het Kooikerhondje nader te kunnen onderzoeken zijn gegevens nodig van zoveel mogelijk Kooikerhondjes (met een minimale leeftijd van 6 maanden). Van Kooikerhondjes die op dit moment leven maar ook van de al overleden honden. Alleen met genoeg data kunnen we goede en reële resultaten krijgen.

Wij vragen daarom álle eigenaren van Kooikerhondjes in binnen- en buitenland om aan dit onderzoek mee te doen. Hiervoor wordt een online enquête ontwikkeld om de verschillende typen gedragingen bij het Kooikerhondje in kaart te brengen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de masterstudent Diergeneeskunde, Juliette Helleman onder begeleiding van het Expertise Centrum Genetica en de Gedragskliniek van de faculteit Diergeneeskunde, Utrecht. Bij vragen kunt u contact met Juliette opnemen via j.helleman@students.uu.nl.

Link/QR code naar de enquête:
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_9Brm9ibhUo2QniZ