Een gift van € 10.000,-

De Deutsche Club für Kooikerhondje e.V. (DCK) heeft een gift van € 10.000,00 voor onderzoek naar polymyositis ter beschikking gesteld. Er zit een heel verhaal achter en dat staat (in het Duits) op deze website: Bereitstellung von forschungsmitteln. Door de jarenlange, goede samenwerking tussen de verschillende kooikerverenigingen onderling was het vertrouwen zo groot, dat de voorzitter van de DCK, mijn collega de heer Roll, bij de VHNK om de meest efficiënte manier vroeg om het geld te doneren. In overleg met Dr. Mandigers, de DCK, de VHNK en een jurist werd een constructie bedacht om geen overheadkosten te hoeven betalen.

Het geld is nu op een derdengeldenrekening gestort en wordt van daaruit gebruikt, om uitgaven voor het onderzoek te betalen. Beheer van de rekening ligt in de hand van de VHNK. Op deze manier kan het gehele bedrag voor onderzoek gebruikt worden. Kosten van de rekening en administratie worden door de VHNK vereffend. Van Dr. P. Mandigers worden we vier keer per jaar door een rapport op de hoogte gehouden over de uitgaven.

We zijn heel blij en dankbaar voor het initiatief van de DCK. Een ding is zeker: € 10.000,00 helpen wel verder, maar het is bij lange na niet genoeg. Dit stuk is dan ook een oproep om geld te doneren voor onderzoek naar polymyositis.

De derdengeldenrekening zal voorlopig open blijven voor giften van anderen.

BIC: RABO NL2U
IBAN NL70 RABO 0328 3693 06
begunstigde / recipient / Empfänger: Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje

Voor informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester of de voorzitter van de VHNK.


Een schrijven van de voorzitter van de DCK: Bereitstellung von Forschungsmitteln

Dankwoord van Paul Mandigers: Dankwoord NL/EN/DE