Embarktest

1Jun2024
Time: 09:30
Location: Apeldoornse KynologenClub Polderweg 5 7327 GX Apeldoorn

Direct naar andere activiteiten op deze dag:

Mogelijkheid Embarktest tijdens de Nest- en regionale keuring van 1 juni 2024

Bij de selectie van fokdieren in een rashondenpopulatie is het belangrijk om rekening te houden met de mate van inteelt. Veel fokprogramma’s maken gebruik van lijnteelt en inteelt als middel om raskenmerken te behouden en gewenste eigenschappen te benadrukken. Maar studies tonen aan dat naarmate de inteelt toeneemt, dit een sterk negatieve invloed heeft op de gezondheid, vruchtbaarheid en levensduur van een hond.

Iedere hond heeft heel veel verschillende genen in zijn DNA. Van ieder gen bestaan er veel verschillende varianten. Die variatie is o.a. nodig om te voorkomen dat ziektes tot uiting komen. Elk individu heeft van een gen maar 2 varianten die ze aan hun nageslacht doorgeven. Wanneer de inteelt toeneemt doordat de fokdieren te nauw aan elkaar verwant zijn, neemt de variatie in het DNA af, doordat steeds dezelfde varianten worden doorgegeven.

Er zijn twee manieren om de mate van inteelt (COI) in een hond te bepalen. Op basis van de stamboom kan een theoretische inschatting gemaakt worden van de inteelt in een individuele hond. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat een broer en zus altijd 25% hetzelfde DNA hebben. Maar dit is een gemiddelde en de werkelijkheid wijkt daar soms sterk van af.
Daarom is het beter om de COI te bepalen door middel van een uitgebreide DNA-screening. Daarbij wordt van heel veel genen in het DNA (markers) bepaald welke varianten de hond precies bij zich draagt. Bij de selectie van fokdieren en oudercombinaties is het streven dat er zoveel mogelijk varianten van ieder gen worden overgedragen aan de volgende generatie en dat individuen zo min mogelijk kans hebben om 2 dezelfde varianten van hun ouders te krijgen.

De COI bij het Kooikerhondje is op dit moment gemiddeld 33%. Dat betekent dat twee willekeurige Kooikerhondjes 33% hetzelfde DNA hebben. Dat is hoger dan normaal een broer en zus met elkaar overeenkomen. En daardoor neemt de kans op problemen in het ras toe. Het advies is daarom om van zoveel mogelijk Kooikerhondjes een volledige genotypering te laten doen om te kijken welke dieren nog unieke varianten van genen bij zich dragen en welke dus belangrijk zijn om mee te nemen naar de volgende generatie.

Er zijn meerdere instituten die deze genotyperingtesten aanbieden. Het advies is om de Embarktest te gebruiken. Deze test beoordeelt meer dan 230.000 markers en kan daarmee een goede inschatting maken van de mate van inteelt in een individu en kan het meest betrouwbaar gebruikt worden in Fit2Breed om geschikte oudercombinaties te selecteren.
 

Afname tijdens Nest- en regionale keuring

Op de Nest- en regionale keuring is er gelegenheid om bij uw hondje de Embarktest af te laten nemen, dit gebeurt middels een swab, waarmee wat wangslijmvlies afgenomen wordt.

Voordelen om de test op deze dag te laten doen:

  • Er is een dierenarts aanwezig: geen extra bezoek aan uw eigen dierenarts en geen extra consultkosten
  • De VWD-test zit op de Embark, deze test is niet meer nodig via de DNA-bloedtest
  • VHNK betaalt de verzendkosten naar Amerika

De kosten voor deze test zijn € 139,15.
De facturering vindt achteraf via de Universiteit Utrecht plaats.


 
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 24 mei (max. 50 honden)

N.B: Indien uw hond al gegenotypeerd is via Wisdom, dan is Embark niet meer noodzakelijk.