Knie-onderzoek

Loading Map....

Wanneer
09 Mar 2019
10:00-17:30

Locatie Sport&Event Center Beusichem


Knieonderzoek tijdens de Nest-en Regionale keuring

Alvorens u met uw hondje wilt fokken moet er bij de hond een knieonderzoek (patella luxatie-onderzoek) plaatsvinden.
Het is echter van groot belang dat niet alleen fokdieren worden onderzocht, maar ook de honden waar niet mee wordt gefokt.
Dit om een beeld te krijgen van wat er speelt binnen het ras, en hoe we daarmee moeten omgaan.

Wij hebben Dr. B.P. Meij bereid gevonden dit onderzoek tijdens de nest- & regionale keuring in Sportcentrum “Beusichem” te verrichten. Vanaf 10:00 uur zal Dr. Meij aanwezig zijn.
Omdat we veel waarde hechten aan zoveel mogelijk onderzoeken, heeft het bestuur besloten een bijdrage in de kosten te geven.
Dit onderzoek kost u op 9 maart 2019 € 22,50 per hond.
Dit betekent wel dat de vereniging een kopie van de uitslag krijgt.
Wij hopen dan ook dat u van deze gelegenheid gebruik maakt.
Het knieonderzoek kan gedaan worden bij honden vanaf één jaar.

Indien u het knieonderzoek wilt laten verrichten, kunt u zich opgeven door middel van het opsturen van een kopie van het registratiebewijs.
Voor fokkers of toekomstige fokkers bestaat de mogelijkheid om de uitslag via de Raad van Beheer te laten registreren, er komt dan € 2,50 aan kosten bij.

U kunt zich voor het knie-onderzoek aanmelden bij

Als uw hond aan beide keuringen meedoet is één keer aanmelden voldoende.

Wilt u het verschuldigde bedrag, onder vermelding van naam en het NHSB nummer van de hond vooraf overmaken op NL76 RABO 0328 3694 89, BIC: RABO NL2U t.n.v. Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje met vermelding knieonderzoek.