Nestkeuring

17Jun2023
Time: 10:00 - 17:00
Location: Apeldoornse KynologenClub

Direct naar andere evenementen op deze dag:
Regionale keuring
Knie-onderzoek

Nestkeuring

Op zaterdag 9 april 2022 organiseert de vereniging haar jaarlijkse Nestkeuring en Regionale keuring. Deze keer zijn de gemelde nesten aan de beurt die geboren zijn in 2020 bij leden fokkers van onze vereniging.
In februari zullen fokkers van nesten geboren in 2020 een uitnodiging ontvangen voor deelname aan deze dag. Eigenaren van dekreuen en eigenaren van de honden geboren in 2020 ontvangen deze uitnodiging via de fokker.

Bent u eigenaar van een hond, geboren in 2020 bij een fokker die lid is van de VHNK, maar u heeft eind februari nog geen uitnodiging ontvangen: inschrijving voor deelname is mogelijk via het inschrijfformulier op deze website.

Wij organiseren deze nestkeuring omdat het voor de fokkers en de vereniging van groot belang is te weten wat de resultaten zijn van een gemaakte combinatie ouderdieren. Daarom is het belangrijk dat de nesten (zoveel mogelijk) compleet aanwezig zijn, dus alle nakomelingen met vader en moeder.

Het nest wordt beoordeeld op exterieur en karakter. Er wordt een verslag gemaakt van het totale nest en tevens een keurverslag (geen kwalificatie) van elke deelnemende hond. Mocht u plannen hebben om met uw hondje te gaan fokken dan telt dit keurverslag tevens mee voor de exterieureisen gesteld in het Verenigingsfokreglement (VFR). Voor meer informatie VFR zie Fokkerij.

De uitgenodigde keurmeesters zijn: mw. Alberts, mw. Straaijer en mw. Warendorf.

Voor deelname aan de nestkeuring zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven

Voor deelname verzoeken wij u vriendelijk, uiterlijk 26 maart, het inschrijfformulier in te vullen.
De volgorde van de te keuren nesten is afhankelijk van het aantal ingeschreven honden per nest en gaat niet op volgorde van geboortedatum van de nesten.
U ontvangt ongeveer een week voor de nestkeuring een bevestiging van uw inschrijving, hierin staat ook vermeld of het nest waartoe uw hond behoort ‘s morgens of ‘s middags aan de beurt is.
De dag begint om 9.30 uur en zal eindigen rond 17.00 uur.

Knieonderzoek

Op deze dag is het mogelijk om bij uw hond een knie-onderzoek (patella luxatie-onderzoek) te laten doen. Dit is verplicht voor honden waarmee u wilt fokken, maar ook bij de honden waar niet mee wordt gefokt is het van groot belang om een beeld te krijgen van wat er speelt binnen het ras, en hoe we daarmee moeten omgaan. Klik voor info en aanmelden knie-onderzoek

Workshops

Er is op deze dag ook gelegenheid om enkele workshops met uw hondje te volgen, zo hopen we dat het naast een leerzame dag, ook een gezellige, ontspannen dag wordt! Tijdens de workshop “Fun in Balance” krijgt u een introductie in balans en coördinatie oefeningen.
Bij de workshop “Hoopers” leer je je hond een parcours te doorlopen bestaande uit hoepelvormige toestellen, (korte) tunnels, hekjes en tonnen. Elke workshop duurt ongeveer 30 minuten.

Vooraf inschrijven voor deelname aan deze workshops is niet benodigd. Per workshop betaalt u deze dag slechts € 5,- voor deelname. Op de dag zelf worden van de workshops meerdere sessies georganiseerd. Inschrijving en betaling voor deelname is op de dag zelf mogelijk bij ons secretariaat. Let op, het aantal plekken per sessie is beperkt (vol = vol).

Ook is deze dag een fotograaf aanwezig om uw geliefde viervoeter alleen of samen de nestgenoten geheel vrijblijvend op de foto te zetten. Van de fotograaf ontvangt u een link met de genomen foto’s. U kunt thuis besluiten of u een gekozen foto tegen een gering bedrag digitaal wilt ontvangen.

Dekreuenpresentatie

Tussen 13.00 en 14.00 uur zal er een dekreuenpresentatie zijn. Voor deze presentatie worden de eigenaren uitgenodigd van de dekreuen die op de lijst van de vereniging staan. Tijdens deze presentatie zal per reu een voorstelronde worden gedaan.
Indien u overweegt om met uw teefje te gaan fokken kunt u hier al eens zien welke reuen beschikbaar zijn. Natuurlijk moet u dan nog wel nakijken en/of informeren of een reu die u mooi vindt ook verder bij uw teefje past.

Corona

Ondanks de vele onzekerheden omtrent het coronavirus en de mogelijkheid voor het organiseren van activiteiten, houden wij als evenementencommissie goede hoop dat de nest- en regionale keuring dit jaar eindelijk weer georganiseerd kan worden. Houd er rekening mee dat op het evenement de dan vigerende coronaregels gelden.

Contact

Voor meer informatie betreffende de organisatie van deze dag kunt u contact opnemen met:

Ton van Geijlswijk, e-mail: t.vangeijlswijk@kooikerhondje.nl

Inschrijfformulieren

Klik voor info en aanmelden knie-onderzoek