Online lecture results behaviour

Map Unavailable

Wanneer
24 Jun 2021
20:00-21:00


Lezing over Gedragsonderzoek

Deze lezing was aangekondigd voor 10 juni 2021. Door onvoorziene omstandigheden moet de datum aangepast worden. De lezing zal nu worden gehouden op donderdag 24 juni 2021 om 20.00 uur.
Aanmelden is nu uitsluitend mogelijk voor deelnemers aan de enquête en voor leden van de VHNK.

Als de lezing op 20 juni nog niet is volgeboekt, is het ook voor niet-leden mogelijk om in te schrijven. Bij veel animo zal een tweede datum voor een lezing in het Nederlands bekend gemaakt worden.

The lecture will be held in English on Saturday July 24 2021 at 8 pm. Registration for this English-language lecture will be possible from June 25 2021.

Resultaten onderzoek naar gedrag bij het Kooikerhondje

Beste leden van de VHNK,

Ik ben Juliette Helleman en ik zit momenteel in de master van de studie Diergeneeskunde. Ik heb afgelopen maanden hard gewerkt aan een onderzoek over het gedrag van het Kooikerhondje.

De reden van dit onderzoek was dat er eind vorig jaar vanuit het Expertise Centrum Genetica van de Faculteit Diergeneeskunde interesse kwam naar het gedrag van het Kooikerhondje. Er zijn nog wel eens meldingen van probleemgedrag, het speelt vaak een rol in het herplaatsen van de honden en kan soms zelfs een reden zijn voor euthanasie. Hiervoor is er een gedragsenquête uitgezet voor eigenaren van Kooikerhondjes, deze heeft u mogelijk voorbij zien komen of zelfs ingevuld.

Er zijn in totaal 320 enquêtes ingevuld, door enthousiaste eigenaren uit Nederland, Zweden, Polen, Denemarken, Duitsland, etc. Dankzij de vele reacties hebben we mooie resultaten gekregen die ik graag zou willen delen met de leden van de VHNK. Met dit bericht wil ik u dan ook van harte uitnodigen voor een online lezing waarin ik mijn bevindingen kan presenteren.

Ik ga het hebben over de gedragsaspecten die eruit springen bij het Kooikerhondje, de samenhang van bepaalde gedragingen en de eigenschappen van de hond die dit gedrag beïnvloeden. Hierbij heb ik het ook over het voorkomen van onnodige herplaatsing in de toekomst.