Purchase

Only in Dutch

Indien u meer informatie over de aanschaf van een pup wilt hebben, kunt u contact opnemen met:

Mw. C.M.L. v.d. Berg-Janssen
Tel. 0348-445811 (ma-vrij 15.00-17.00 uur)
puppyinfo@kooikerhondje.nl

b.g.g.
Mw. M.H. Kleinjan-Matena
Tel. 0180-626797 (niet op zondag)
info-cie@kooikerhondje.nl

Kooikerpup

Een lijst met fokkers die fokken volgens het fokreglement van de vereniging en hun verwachte nesten.

Op de overplaatsinglijst kunt u zien of er op dit moment oudere honden voor herplaatsing worden aangeboden. Tevens staat er een kleine beschrijving per hond.

Tips bij aanschafGezondheidStamboom of afstammingsbewijsIdentificatie & registratieMeer informatie
Als u van plan bent een kooikerhondje aan te schaffen zijn er een paar dingen waar u zelf op kunt letten:

 • Waar zijn de moederhond en de pups gehuisvest? De gereserveerdheid van het Kooikerhondje t.o.v. vreemden vraagt een goede socialisering tijdens de socialisatieperiode. Deze periode valt tussen de 4 en 12 weken na zijn geboorte. Koop daarom een kooikerhond bij een fokker die zijn pups optimaal begeleidt in de eerste 8 weken en ze in huis heeft en went aan huiselijke geluiden, zoals de stofzuiger, TV, telefoon, radio, bezoekers, kleine kinderen, en ze meeneemt naar buiten en went aan andere honden, de auto, enz.
 • Hoe is het gedrag van de moederhond, is dat vriendelijk, terughoudend of agressief. Als de moeder niet bij het nest aanwezig is vraag dan waarom niet en vraag of u de moederhond toch nog even mag zien. Als dat geweigerd wordt vraag dan naar de reden. Denk dan heel goed na of u hier wel een pup wilt kopen. Als de fokker ook de vaderhond heeft kijk dan ook naar zijn gedrag. Vraag anders naar een mooie foto van hem.
 • Hoe is het gedrag van de pups, dit hoort vrij en vrolijk te zijn.
 • Het is een fabeltje dat de pup die het eerste op visite afkomt de beste keuze zou zijn. Vaak is dit het hondje dat het minst moe is, misschien omdat hij net terzijde van zijn nestgenootjes heeft gelegen toen ze gingen spelen. Een goede fokker zal de beste keuze voor u en uw gezinssituatie kunnen maken omdat hij de hondjes al langere tijd kent.
 • Pups mogen best even een schrikreactie hebben maar dienen heel snel te herstellen.
 • Een goede fokker zal net zoveel vragen aan u hebben als u aan hem. Hij staat u ook met de wat oudere hond nog voor vragen ter beschikking.
Helaas zien we de laatste tijd steeds meer ziektes opduiken. Dit heeft nog geen zorgwekkende omvang maar als rasvereniging doen we er alles aan om het kwaad in de kiem te smoren. Let er dus op, dat de fokker aan u als toekomstige koper, de papieren van de bij de rasvereniging verplichte gezondheidsonderzoeken van de beide ouderhonden laat zien.

Zowel de vader- als de moederhond dienen verklaringen te hebben over een:

 • Oogonderzoek waarbij de dieren vrij moeten zijn van erfelijke oogaandoeningen.
 • Onderzoek naar afwijking van de patella (dit is een knieafwijking). Als een hondje hieraan lijdt, kan het wel geopereerd worden om jarenlange pijn te voorkomen. De ouderdieren zijn of beide “vrij”, of één ouderdier heeft “graad 1” en het andere ouderdier is “vrij”.
 • DNA onderzoek naar Von Willebrandziekte (VWD) (een bloedstollingsziekte), waarbij beide ouderdieren “vrij” moeten zijn.
 • DNA onderzoek naar Erfelijke Necrotiserende Myelopathie (ENM) (een neurologische aandoening die leidt tot verlamming), waarbij of beide ouderdieren “vrij” zijn, of één ouderdier “drager” en het andere ouderdier “vrij”.
 • Tevens moeten de ouderdieren een verklaring van goed gedrag hebben, de z.g. gedragsverklaring, afgegeven door de VHNK.

Wat is een stamboomhond?

Wanneer men in de kynologische volksmond spreekt van een hond met een stamboom, bedoelt men een raszuivere hond, die ingeschreven staat in het Nederlandse Honden Stamboek of een daarmee gelijk gesteld buitenlands stamboek.

Officieel afstammingsbewijs

Met stamboom wordt bedoeld, een document waarop de ouders en voorouders, tot drie generaties terug, van de hond genoemd worden. In feite een officieel afstammingsbewijs.
In Nederland wordt een stamboom uitgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en is hierdoor een officieel document, wereldwijd erkend.
Een afstammingsbewijs kan iedereen maken, sommige fokkers verstrekken bij de overdracht van de pup zo’n papiertje en laten dit lijken op een officiële stamboom.

Nederlands Honden Stamboek

Honden, geboren uit ouders die ingeschreven staan in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) of een buitenlands stamboek, als zodanig erkend door de Raad van Beheer, kunnen in aanmerking komen om ook ingeschreven te worden in het NHSB. Als bewijs van inschrijving ontvangt de fokker een stamboom, uitgegeven door de Raad van Beheer en erkend door de FCI, de logo’s van beide instellingen staan dan ook in de bovenhoeken van de stamboom.
Bij overdracht van de pup ontvangt de nieuwe eigenaar de stamboom en wordt op het registratiebewijs de nieuwe eigenaar vermeld.

Stamboomuitgave

Voordat de Raad van Beheer overgaat tot het verstrekken van een stamboom, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, te weten :

 • De dekking en geboorte mag niet in strijd zijn met de welzijns- en inteeltbepalingen van het kynologisch reglement;
 • De dekking moet tijdig bij de Raad van Beheer gemeld zijn;
 • De geboorte moet binnen 10 dagen bij de Raad van Beheer gemeld zijn;
 • Tijdens het chippen door de Raad van beheer wordt tevens de huisvesting en de conditie van moeder en puppen gecontroleerd;
 • Afstammingscontrole door middel van DNA profiel

Wanneer u een pup met stamboom aanschaft weet u dat u een raszuivere hond hebt, die zorgvuldig met inachtneming van bepalingen in het kynologisch reglement gefokt is.
Van deze honden zijn de voorlijnen bekend en men heeft inzicht in erfelijke afwijkingen, die weer belangrijk zijn bij eventuele fokkerij.

Waarom dan toch raszuivere hondjes zonder stamboom?

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn, b.v. de fokker

 • wenst niet gecontroleerd te worden door de Raad van Beheer;
 • wil geen extra geld uitgeven voor registratie en inschrijving in het NHSB;
 • fokt in strijd met het kynologisch reglement, zoals te jonge ouderdieren, teveel nestjes, geen vereiste medische onderzoeken enz.;
 • gebruikt de moederhond intensiever dan toegestaan in de welzijnsparagraaf van het kynologisch reglement (meer dan 2 nesten in 24 maanden). Deze nesten worden niet geregistreerd, dus niet controleerbaar.

Nadelen van een hond zonder stamboom

Een fokker kan in deze gevallen zelf een afstammingsbewijs produceren. Vaak lijkt dit ook nog erg veel op een officiële stamboom van de Raad van Beheer. Feit blijft dat u dan toch een hond hebt die niet is ingeschreven in het NHSB van de RvB. Hierdoor bent u beperkt in de mogelijkheden met uw hond. Formeel hebt u immers een te duur betaalde rasloze hond.
U kunt niet deelnemen aan exterieurshows. U kunt niet deelnemen aan georganiseerde wedstrijden voor rashonden. Eventuele nakomelingen kunnen geen officiële stamboom krijgen.

Geld of welzijn?

Er zijn fokkers die met de moederhond nestjes fokken binnen het tijdschema van de welzijnsparagraaf van het kynologisch reglement (2 nestjes in 24 maanden met een periode van 10 maanden tussen nestje 1 en nestje 2) Vanwege geldelijk gewin wordt in deze periode ook nog een nestje geproduceerd waar geen stamboom voor wordt aangevraagd.

Geld is schijnbaar belangrijker dan het welzijn van de moederhond

Advies: als u een raszuivere hond wilt, koop dan een hond met stamboom. Het geringe financiële verschil bij de aankoop blijkt later vaak niet op te wegen tegen de beperkingen die u hebt met een formeel rasloze hond. Help mee deze ongewenste praktijken ten koste van het dier uit te bannen.

In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt.

Vanaf 1 november 2021 zijn hier regels bijgekomen.

Het nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond zorgt voor een betere controle op de hondenhandel. In het nieuwe I&R Hond worden fokkers, importeurs, dierenartsen en chippers geregistreerd. Het is straks direct duidelijk waar de hond vandaan komt. En van wie de hond een chip en paspoort kreeg. De bestaande registratieplicht voor bedrijfsmatige houders van huisdieren blijft bestaan.

Meer lezen over wat er voor u is veranderd als pupkoper? Ga dan naar:

Algemene informatie over gezondheid:
Kijk ook eens op de volgende websites voor u een hond aanschaft: