Portretrecht

Het komt regelmatig voor dat bij diverse activiteiten van de Vereniging het Nederlandse Kooikerhondje foto’s worden gemaakt. Ook worden soms gebeurtenissen op film vastgelegd.

De beelden worden vervolgens bijvoorbeeld gebruikt om op de website of in het mededelingenblad te plaatsen. Denk aan clubmatches, doe-dagen, nestkeuringen, wandelingen etc.
Ook voor persberichten e.d. worden wel foto’s met daarop leden van de vereniging gebruikt.

Leuk voor de Vereniging het Nederlandse Kooikerhondje en vooral voor degenen die het betreft.
Portretrecht

Soms wordt het echter bezwaarlijk gevonden wanneer foto’s of filmbeelden waarop iemand staat, publiekelijk worden gemaakt. De vereniging heeft daarvoor uiteraard alle begrip en wil ook wat dit betreft graag zorgvuldig te werk gaan. Voorwaarde is dat de vereniging van een dergelijk bezwaar op de hoogte is gesteld.

Daarom hierbij het verzoek aan ons door te geven wanneer we door ons gemaakte foto’s en filmpjes niet vrijelijk kunnen gebruiken. Met dat bezwaar zal dan zo goed mogelijk rekening worden gehouden. Wanneer er geen bezwaar bestaat hoeft niet te worden gereageerd.

Anders gezegd, wanneer (binnen een week of drie) geen reactie wordt ontvangen gaat de vereniging er van uit dat foto’s en filmbeelden vrijelijk kunnen worden aangewend.