Fokgeschiktheidskeuring

Kaart wordt geladen...

Wanneer
08 nov 2020
09:30-15:00

Locatie Hanzehal


Fokgeschiktheidskeuring 8 november 2020 Hanzehal te Zutphen

Op 8 november a.s. zal door de Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje een fokgeschiktheidskeuring worden georganiseerd. Dit betreft een vanuit de Raad van Beheer geboden alternatief voor de shows die niet doorgaan. Door de Raad van Beheer is aangegeven dat dit bij wijze van uitzondering mogelijk is onder gebruikmaking van artikel 9.3. van ons Verenigingsfokreglement (VFR). De keuring is bedoeld voor honden die voor de fokkerij ingezet zullen gaan worden.

Voor onze rasvereniging geldt, dat deze keuring de mogelijkheid bied om ontbrekende keurverslagen te kunnen behalen die ons VFR vereist. De regels omtrent het exterieur/gedragsverklaring benoemd in het VFR blijven gewoon van kracht.

Van de honden wordt een keurverslag opgesteld waarbij geen kwalificaties worden gegeven. De uitslagen van deze fokgeschiktheidskeuring gelden echter wel als een formele keuring ter vervanging van een reguliere keuring op een nestkeuring, clubmatch of tentoonstelling.

Coronamaatregelen

Rekening houdend met de heersende maatregelen rondom het coronavirus is door de Vereniging een Plan van Aanpak opgesteld om de fokgeschiktheidskeuring op een veilige manier te laten plaatsvinden. Via deze weg deelt de Vereniging alvast de belangrijkste regels en gang van zaken op deze dag.

Inschrijving

Inschrijven en betaling voor deelname is enkel mogelijk via de website van de Vereniging. Bij inschrijven kan ervoor worden gekozen om de hond één of tweemaal te laten keuren. Twee keurmeesters keuren deze dag; er kan niet zelf gekozen worden bij welke keurmeester wordt ingeschreven (in het geval van slechts één keuring), evenals een gewenst tijdvak.

Keurmeesters deze dag zijn: Mw. J. Alberts en dhr. G. Mensink

De leeftijd van de hond dient op de dag van keuring minimaal 1 jaar te zijn.

Tijdschema keuringen

Er zal een tijdschema worden opgesteld waarop de honden worden gekeurd. Uiterlijk 1 week voor de keuring ontvangt u een bevestigingsmail waarin staat hoe laat u en uw hond(en) worden verwacht. Bij inschrijving van meerdere honden dan wel twee keuringen, zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met een indeling in aansluitende tijdvakken.

De keuringen vinden plaats tussen 9.30u en 15.00u. Het zal niet mogelijk zijn om de hal eerder of later te betreden dan het tijdvak waarin u wordt ingedeeld. Bij voorkeur komt u alleen met uw hond naar de keuring. In de hal zal slechts de exposant zijn toegestaan. Kijkers of bezoekers kunnen wij deze dag helaas niet toestaan.

In de hal zal sprake zijn van een verplichte looproute en een aparte in- en uitgang. Per ring zal een aparte wachtrij aanwezig zijn met gemarkeerde vakken om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Bij aanmelding op het secretariaat zal deelnemers verzocht om een gezondheidsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Tevens geldt deze dag vanzelfsprekend het advies om bij klachten thuis te blijven.

Wat kunt u verwachten in de ring?

De hond kan deze dag worden gekeurd door één of twee keurmeesters. Per ring zijn de keurmeester, begeleider, schrijver, hond en ringmeester aanwezig. De keurmeester en begeleider dragen een mondkapje in de ring. Het mondkapje is verplicht en dient u zelf mee te nemen!

Op tafel keuren zal deze dag niet mogelijk zijn gezien de 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd evenals in dat geval de veiligheid van de hond op de tafel. Wanneer de keurmeester de hond wil betasten doet de begeleider waar mogelijk een stap terug om zoveel mogelijk afstand te bewaren.

Kosten deelname fokgeschiktheidskeuring
 LedenNiet-leden
Deelname 1 keuring€ 25€ 35
Deelname 2 keuringen€ 45€ 55
Voor elke volgende hond van dezelfde eigenaar
Deelname 1 keuring€ 22€ 33
Deelname 2 keuringen€ 42€ 52

Wilt u het verschuldigde bedrag voor de fokgeschiktheidskeuring gelijktijdig met het verzenden van het inschrijfformulier (maar uiterlijk 25 oktober) overmaken op IBAN nummer NL76 RABO 0328 3694 89 BIC: RABO NL2U, ten name van Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje.

Wilt u bij betaling a.u.b. vermelden: naam eigenaar en NHSB nummer(s) van de hond(en).


Inschrijfformulier

Inschrijven is mogelijk t/m 25 oktober 2020.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u deze stellen via de e-mail: f.vandorp@kooikerhondje.nl