Strandwandeling Vrouwenpolder (Z)

Kaart wordt geladen...

Wanneer
02 okt 2021
10:00-14:00

Locatie Landgoed Twistvliet


Strandwandeling op 2 oktober ‘21 ‘De Banjaard’ in Vrouwenpolder (Z)

De Banjaard is een stelsel zandplaten dat zich in de Noordzee voor de kust van Noord-Beveland bevindt, ten noorden van Walcheren en ten zuidwesten van Schouwen. Vroeger waren deze zandbanken een tijdelijke rustplaats voor de bemanning voordat het na een lange reis de haven binnenliep. Tegenwoordig bestaat de plaat nog steeds en moet de scheepvaart hier rekening mee houden.

Zandplaten Banjaard

De evenementencommissie van VHNK nodigt een ieder van harte uit om op zaterdag 2 oktober 2021 mee te komen wandelen op het Banjaardstrand in Vrouwenpolder (Z). De wandeling is zowel voor leden als niet-leden van de vereniging, maar van deze laatste groep wordt wel een bijdrage van € 2,50 per (gezins)inschrijving gevraagd. Ook niet-Kooikerhondjes zijn natuurlijk weer van harte welkom.

Programma:

Vanaf 10.00 kunt u terecht op landgoed Twistvliet voor een kop koffie/thee met Zeeuwse Bolus (eigen rekening) of een sanitaire stop, maar uiteindelijk zullen we om 11.00 verzamelen op de parkeerplaats bij restaurant De Lekkerbek. Vanaf deze parkeerplaats start de wandeling.

Het adres van Landgoed Twistvliet is:
Koningin Emmaweg 4
4354 KC Vrouwenpolder

Twistvliet

Vanaf Twistvliet is het ongeveer 3 kilometer naar de parkeerplaats en daar doe je ongeveer 5-6 minuutjes over. Houd echter wel rekening met parkeren en in- en uitstappen.

Wilt u direct naar de parkeerplaats rijden, dan is het adres:
Vrouwenpolderseweg 83
4354 ND Vrouwenpolder

Wilt u zich bij aankomst melden bij Corrie of Mariska? Dit kan zowel bij het restaurant (Twistvliet) als op de parkeerplaats bij De Lekkerbek. Wij zijn herkenbaar aan een geel hesje.

Om 11.00 uur gaan we starten met de wandeling.
We houden onze honden nog even aangelijnd en nemen ze mee de trap op. Eenmaal boven kunt u al genieten van een prachtig uitzicht, maar nog even opletten. Wij steken het weggetje op de Veerse Dam over en hier kunnen fietsers rijden.
En dan…………..het strand. We slaan rechtsaf richting de Stormvloedkering. Het strand is op zich al erg breed, maar als we het treffen en het is laag water, dan is het helemaal fantastisch. Op een gegeven moment zullen wij omdraaien en lopen we dezelfde route terug.

Tegen 13.00 uur zullen we dan weer bij terug zijn en kunnen wij met de auto terug naar ‘Landgoed Twistvliet’ alwaar een lunch à € 15,- p/p voor ons zal klaar staan.

Honden zijn weliswaar toegestaan in het restaurant, maar om de overlast zo veel mogelijk te beperken, wordt u toch verzocht uw hond(en) tijdens de lunch in de auto te laten.


Aanmelden voor de wandeling

Voor deze wandeling kunt u zich uitsluitend aanmelden via de website. Wilt u zich, ook als u niet blijft lunchen, toch aanmelden a.u.b.?

Wilt u het verschuldigde bedrag (lunch € 15,- en evt. toeslag à € 2,50) gelijktijdig met het verzenden van uw aanmelding overmaken naar het rekeningnummer NL76 RABO 0328 3694 89 tnv Ned. Kooikerhondje-Evenementencommissie. Wilt u dan uw naam (zeker als het rek.nummer niet op uw naam staat) en het kenmerk “Lunch Banjaard” vermelden?
U kunt inschrijven tot en met zondag 26 september en uw betaling dient uiterlijk op dinsdag 28 september binnen te zijn, op de dag van de wandeling kan er niet meer afgerekend worden!


  • Achteraan de groep lopen altijd een paar mensen om de hondjes op te vangen die een eigen route willen lopen. Het is voor deze mensen erg wenselijk als alle honden een halsband of tuigje dragen met daaraan een penning met hun naam en uw telefoonnummer.
  • Tevens willen wij u er op attent maken dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen hond(en). Dit laatste n.a.v. een incident tijdens een wandeling waar een lid van de commissie excuses moest maken voor het gedrag van een aantal hond(en) t.o.v. honden van de voorbijganger.
  • Tenslotte nog 1 dringend verzoek: Wilt u wanneer de honden nog aangelijnd moeten zijn, het gebruik van flexlijnen tot een minimum beperken?

Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u mij mailen op: c.bastiaanse@kooikerhondje.nl

Attentie!!
De provincie Zeeland hecht veel waarde aan snelheidsbeperkingen en heeft de verschillende eilanden, vooral Schouwen-Duiveland, rijkelijk voorzien van fotokastjes. Elke kilometeroverschrijving wordt genadeloos beboet.