Nestkeuring

17jun2023
Tijd: 10:00 - 17:00
Locatie: Apeldoornse KynologenClub

Direct naar het andere evenement op deze dag:
Regionale keuring
Extra:
Mogelijkheid tot afname Embarktest

Nestkeuring

Op zaterdag 17 juni 2023 organiseert de vereniging haar jaarlijkse Nestkeuring en Regionale keuring. Deze keer zijn de gemelde nesten aan de beurt die geboren zijn in 2021 bij leden fokkers van onze vereniging.
In maart zullen fokkers van nesten geboren in 2021 een uitnodiging ontvangen voor deelname aan deze dag. Eigenaren van dekreuen en eigenaren van de honden geboren in 2021 ontvangen deze uitnodiging via de fokker.

Bent u eigenaar van een hond, geboren in 2021 bij een fokker die lid is van de VHNK, maar u heeft eind maart nog geen uitnodiging ontvangen, inschrijving voor deelname is mogelijk via dit inschrijfformulier.

Wij organiseren deze nestkeuring omdat het voor de fokkers en de vereniging van groot belang is te weten wat de resultaten zijn van een gemaakte combinatie ouderdieren. Daarom is het belangrijk dat de nesten (zoveel mogelijk) compleet aanwezig zijn, dus alle nakomelingen met vader en moeder.

Het nest wordt beoordeeld op exterieur en karakter. Er wordt een verslag gemaakt van het totale nest en tevens een keurverslag (geen kwalificatie) van elke deelnemende hond. Mocht u plannen hebben om met uw hondje te gaan fokken dan telt dit keurverslag tevens mee voor de exterieureisen gesteld in het Verenigingsfokreglement (VFR). Voor meer informatie VFR zie Fokkerij.

De uitgenodigde keurmeesters zijn: mw. D.L. Striegel-Oskam en mw. G.M.L. de Wit-Bazelmans

Voor deelname aan de nestkeuring zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven

Voor deelname verzoeken wij u vriendelijk, uiterlijk 28 mei, het inschrijfformulier in te vullen. De volgorde van de te keuren nesten is afhankelijk van het aantal ingeschreven honden per nest en gaat niet op volgorde van geboortedatum van de nesten. U ontvangt ongeveer een week voor de nestkeuring een bevestiging van uw inschrijving, hierin staat ook vermeld of het nest waartoe uw hond behoort ‘s morgens of ‘s middags aan de beurt is. De dag begint om 9.30 uur en zal eindigen rond 17.00 uur.

Knieonderzoek

Doordat er deze dag geen gekwalificeerde arts beschikbaar is kunnen we helaas geen knieonderzoek (patella-luxatie) aanbieden.

Als u plannen heeft om te gaan fokken met uw hondje (zowel de reu als de teef) is dit onderzoek volgens het Verenigingsfokreglement wel verplicht. Uiteraard hopen wij volgend jaar wel weer deze mogelijkheid tot onderzoek te kunnen aanbieden. Wij hopen hiervoor op uw begrip.

Wilt u het onderzoek alsnog dit jaar laten verrichten? U kunt via onderstaande link opzoeken welke dierenarts dit onderzoek mag doen, kies als specialiteit Patella luxatie, via: Dierenartsen gezondheidsonderzoeken (houdenvanhonden.nl)

Actief met je kooikerhondje!

Er is op deze dag ook gelegenheid om workshop “Hoopers” te volgen of deel te nemen aan de ”Kooikerrace”. Zo hopen we dat het naast een leerzame dag, ook een gezellige, ontspannen dag wordt!

Bij hoopers is het de bedoeling dat de hond een parcours met voornamelijk “Hoops”, in combinatie met tunnels, hekjes en tonnen aflegt. De handler blijft binnen een vak of achter een lijn in het parcours. De hond wordt vanaf deze positie ‘gestuurd’.

Ook is het mogelijk om met een hond deel te nemen aan een heuse “Kooikerrace” waarbij uw samen met een hond een parcours vol leuke hindernissen en spellen doorloopt. Op het omheinde veld kunnen 2 kooikerhondjes en hun baasjes tegelijk een parcours afleggen.

Deelnemen aan de workshop hoopers? Vooraf inschrijven voor deelname is niet benodigd. Inschrijving voor deelname (gratis) is op de dag zelf mogelijk bij ons secretariaat. Op de dag zelf worden van de workshop hoopers meerdere sessies georganiseerd. Let op, het aantal plekken per sessie is beperkt (vol = vol).

Deelnemen aan de kooikerrace? Vooraf inschrijven voor deelname is niet benodigd. U kunt zich op de dag zelf melden bij de start van het parcours.

Fotograaf

Ook is deze dag een fotograaf aanwezig om uw geliefde viervoeter alleen of samen de nestgenoten geheel vrijblijvend op de foto te zetten. Van de fotograaf ontvangt u een link met de genomen foto’s. U kunt thuis besluiten of u een gekozen foto tegen een gering bedrag digitaal wilt ontvangen.

Dekreuenpresentatie

Tussen circa 13.00 en 14.00 uur zal er een dekreuenpresentatie zijn. Voor deze presentatie worden de eigenaren uitgenodigd van de dekreuen die op de lijst van de vereniging staan. Tijdens deze presentatie zal per reu een voorstelronde worden gedaan. Indien u overweegt om met uw teefje te gaan fokken kunt u hier al eens zien welke reuen beschikbaar zijn. Natuurlijk moet u dan nog wel nakijken en/of informeren of een reu die u mooi vindt ook verder bij uw teefje past.

Contact

Voor meer informatie betreffende de organisatie van deze dag kunt u contact opnemen met:

Ton van Geijlswijk, e-mail: t.vangeijlswijk@kooikerhondje.nl

Inschrijfformulieren