Kaart wordt geladen…

Wanneer
10-03-2018
09:30 – 17:00

Locatie
Sport&Event Center Beusichem


Nestkeuring

Op zaterdag 10 maart 2018 organiseert de vereniging haar jaarlijkse nestkeuring. Deze keer zijn de gemelde nesten aan de beurt, geboren in 2016, bij leden fokkers van onze vereniging.
Begin januari zullen alle fokkers, eigenaren van de dekreuen en de eigenaren van nakomelingen, zover de adressen bij ons bekend zijn, hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Bent u eigenaar van een hond, geboren in 2016 bij een fokker die lid is van de VHNK, en u wilt graag deelnemen aan de nestkeuring maar u heeft eind januari nog geen uitnodiging ontvangen, neem dan s.v.p. contact op met Frans van Dorp.

Wij organiseren deze nestkeuring omdat het voor de fokkers en de vereniging van groot belang is te weten wat de resultaten zijn van een gemaakte combinatie ouderdieren. Daarom is het belangrijk dat de nesten (zoveel mogelijk) compleet aanwezig zijn, dus alle nakomelingen met vader en moeder.
We rekenen dan ook op de medewerking van fokkers en eigenaren dekreuen om de eigenaren van hun pups enthousiast te maken voor deze keuring.
Het nest wordt beoordeeld op exterieur en karakter. Er wordt een verslag gemaakt van het totale nest en tevens een keurverslag (geen kwalificatie) van elke deelnemende hond.
Deze keuring telt wel mee voor de exterieur eisen gesteld in het Fokreglement.

De uitgenodigde keurmeesters zijn: de heer W. Wellens, mevrouw T.A. Pillement-Heijden, de heer A.F.M. Simons.

Bezoekers zijn van harte welkom en mogen tijdens deze dag ook hun niet ingeschreven hond meebrengen.
De dag begint om 9.30 uur en zal eindigen rond 17.00 uur.
Bij deelname verzoeken wij u vriendelijk het inschrijfformulier in te zenden uiterlijk 18 februari 2018.
De volgorde van de te keuren nesten is afhankelijk van het aantal ingeschreven honden per nest en
gaat NIET op volgorde van geboortedatum van de nesten.
U ontvangt ongeveer een week voor de nestkeuring een bevestiging van uw inschrijving
In verband met de krappe planning kunnen niet ingeschreven honden niet deelnemen aan de nestkeuring.

Tussen 13:00 en 14:00 uur zal er een dekreuenpresentatie zijn. Voor deze presentatie worden de eigenaren uitgenodigd van de dekreuen die op de lijst van de vereniging staan. Tijdens deze presentatie zal per reu een voorstelronde worden gedaan, elke reu krijgt individueel aandacht.
Indien u overweegt om met uw teefje te gaan fokken kunt u hier al zien welke reuen beschikbaar zijn. Natuurlijk moet u dan nog wel informeren of een reu die u mooi vindt ook verder bij uw teefje past.

In de hal zijn geen stoelen aanwezig. Denk dus naast de drinkbak en het kleedje voor uw hond, ook aan een stoel voor u zelf. Ook is het handig een speld mee te nemen voor het bevestigen van uw draagnummer.

Er zijn aan deze dag geen kosten verbonden.
Wel wordt ervoor de catalogus een bijdrage van € 2,00 gevraagd.

Voor meer informatie betreffende deze dag kunt u contact opnemen met:
Frans van Dorp f.vandorp@kooikerhondje.nl