Kaart wordt geladen…

Wanneer
17-11-2017
18:30

Locatie
Postillion Hotel Deventer


Uitnodiging Internationaal Symposium – Avondprogramma

Geachte lezer,

Op 17 november 2017 houdt de Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje een symposium in Deventer.
Voertaal van deze avond zal Engels zijn.
De avond is open voor alle in het ras geïnteresseerden. U bent van harte welkom na aanmelding en betaling via deze website.

Programma:

Vanaf 18:30 uur inloop.

Als sprekers hebben we uitgenodigd:

19:00 uur – Dhr. Dr Pieter Oliehoek gaat voor het eerst spreken over zijn bevindingen van het populatie-onderzoek dat hij heeft uitgevoerd met de data van de gehele populatie Nederlandse Kooikerhondjes. Pieter Oliehoek is gepromoveerd op het behoud van genetische diversiteit binnen kleine populaties aan de Wageningen University. Deze kennis past hij regelmatig toe in het ondersteunen van fokbeleid bij zowel dierentuin-populaties als op honden.

20:30 uur – Dhr. Dr. P.J.J. Mandigers (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht)
De ontwikkeling van de populatie door de jaren heen en aandachtspunten binnen de fokkerij in het kader van gezondheidszaken en verplichte onderzoeken.

Daarnaast zal er gedurende de avond een doorlopende posterpresentatie te zien zijn over uiteenlopende onderwerpen betreffende Het Nederlandse Kooikerhondje.

Kosten voor de avond zijn:

  • € 20,- voor leden van de VHNK
  • € 25,- voor niet-leden
Aanmelden symposium

 

We hopen u, in grote getale, te mogen begroeten!

Namens het bestuur,

Harry Boerkamp
Contact buitenlandse clubs

Kerstin Ueckert
Voorzitter VHNK

Lisanne Adams
Contact buitenlandse clubs

Maaike van Rijsinge
Organisatie symposium

Esther de Leeuw
ZooEasy/CR