Fokkerij

Fokken met Kooikerhondjes

In het Verenigingsfokreglement zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van verantwoord fokken. Denk daarbij aan bepalingen t.a.v. de leeftijd van zowel reu als teef, de gezondheid, het uiterlijk, het aantal nesten e.d.

Bekvechten kooikerpups

Met behulp van het clubregister kan een fokker nagaan welke afwijkingen/ziekten er in het voorgeslacht van een hond aanwezig zijn. Het clubregister (PDF) wordt jaarlijks aangevuld, de online database ZooEasy online wordt minimaal vier keer per jaar aangevuld.

Voor de meest recente informatie kan een fokker zich schriftelijk wenden tot het secretariaat van de Informatiecommissie. Bij het secretariaat van de Informatiecommissie is een lijst met beschikbaar gestelde dekreuen verkrijgbaar. U vindt deze ook op deze website: Dekreuenlijst.

Voor leden van de vereniging is het mogelijk om op deze website de gezondheidsuitslagen en de keurverslagen te raadplegen. Ook vindt u hier enkele presentaties over het fokken van een nestje en uw reu als dekreu. Deze documenten staan in het Ledengedeelte van Documenten fokkerij. Om deze gegevens te kunnen zien moet u zich eerst registreren of, als u dat al gedaan heeft, inloggen.

Kooikerpups
 

Dekken en toetsing

Zodra een lid zijn teefje heeft laten dekken door een reu van een niet-lid, moet ook de reu voldoen aan het Verenigingsfokreglement, omdat anders de dekking niet voldoet. Ook de dekking van een teef van een niet-lid door een reu van een lid, moet door de reu-eigenaar worden gemeld bij de Toetsingscommissie.

Deze beoordeelt vervolgens of het lid zich aan het Verenigingsfokreglement heeft gehouden. Zo ja, dan komt het nest van de fokker -mits lid van de vereniging- in aanmerking voor nestinventarisatie en plaatsing op de fokkerslijst.

Alle hier genoemde formulieren en documenten met betrekking tot het fokken, vindt u ook onder Documenten fokkerij.

Aanmeldingsformulieren voor deze toetsing zijn beschikbaar als online formulier: Dekmelding digitaal en als Word-document: Dekaangifte Word. Zorgt u ervoor dat u deze laatste vóór de dekking afdrukt, omdat zowel de fokker als de dekreu-eigenaar moeten ondertekenen.

Daarnaast dient u via de website van Raad van Beheer het dekaangifteformulier te downloaden: dekaangifte PDF of online in te vullen (na registratie aldaar). Eventueel kunt u een geprinte versie van dit dekaangifte formulier ook verkrijgen via het secretariaat van de Commissie Toetsing. De Raad hanteert een termijn van 3 weken.

Dekking Kooikerhondje

Aanmelden dekreu

Een stappenplan met de vereisten om uw hond als dekreu te kunnen inzetten, vindt u op de pagina Hoe wordt uw hond een dekreu?
Aanmeldingsformulieren voor plaatsing van een reu op de dekreuenlijst zijn beschikbaar als online formulier: Aanmelding dekreuenlijst digitaal en als Word-document: Aanmelding dekreuenlijst Word.
Voor informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Informatiecommissie.

DNA Onderzoek Raad van Beheer

Voor informatie en het aanvragen van een DNA profiel van uw rashond kunt u terecht op de website van de Raad van Beheer.

Zaken betreffende de fokkerij (Raad van Beheer)