Fokkerij

Fokken met Kooikerhondjes

In het Verenigingsfokreglement zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van verantwoord fokken. Denk daarbij aan bepalingen t.a.v. de leeftijd van zowel reu als teef, de gezondheid, het uiterlijk, het aantal nesten e.d.

Bekvechten kooikerpups

Met behulp van het clubregister kan een fokker nagaan welke afwijkingen/ziekten er in het voorgeslacht van een hond aanwezig zijn. Het clubregister (PDF) wordt tweejaarlijks aangevuld, de online database ZooEasy online wordt minimaal vier keer per jaar aangevuld. Voor de meest recente informatie kan een fokker zich schriftelijk wenden tot de Informatiecommissie.

Een lijst met beschikbaar gestelde dekreuen staat op deze website: Dekreuenlijst.

Voor leden van de vereniging is het mogelijk om op deze website de gezondheidsuitslagen en de keurverslagen te raadplegen. Ook vindt u hier enkele presentaties over het fokken van een nestje en uw reu als dekreu. Deze documenten staan in het Ledengedeelte van Documenten fokkerij. Om deze gegevens te kunnen zien moet u zich eerst registreren of, als u dat al gedaan heeft, inloggen.

Kooikerpups
 

Dekken en toetsing

Leden dienen de dekking van hun teef – door een reu van een lid of niet-lid – te melden aan de vereniging. Als een lid zijn teef heeft laten dekken door een reu van een niet-lid, moet ook de reu voldoen aan het Verenigingsfokreglement. Vervolgens beoordeelt de Toetsingscommissie of het lid zich aan het Verenigingsfokreglement heeft gehouden.

Deze dekmelding kan worden gedaan via een online formulier: Dekmelding digitaal of een Word-document: Dekaangifte Word. Zorgt u ervoor dat u deze laatste vóór de dekking afdrukt, omdat zowel de fokker als de dekreu-eigenaar moeten ondertekenen.

De dekking van een teef van een niet-lid door een reu van een lid, moet door de reu-eigenaar worden gemeld. Ook dit kan zowel online als via een Word-document.

Wordt de melding goedgekeurd, dan komt het nest van de fokker – mits lid van de vereniging – in aanmerking voor nestinventarisatie en plaatsing op de fokkerslijst.

Alle hier genoemde formulieren en documenten met betrekking tot het fokken, vindt u ook onder Documenten fokkerij.

Daarnaast dient de fokker dekaangifte te doen bij de Raad van Beheer, dit kan via hun website Dekaangifte RvB online of op papier door het dekaangifteformulier te downloaden dekaangifte PDF. De Raad hanteert een termijn van 3 weken.

Dekking Kooikerhondje

Aanmelden dekreu

Een stappenplan met de vereisten om uw hond als dekreu te kunnen inzetten, vindt u op de pagina Hoe wordt uw hond een dekreu? Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Informatiecommissie.

Aanmeldingsformulieren voor plaatsing van een reu op de dekreuenlijst zijn beschikbaar als online formulier: Aanmelding dekreuenlijst digitaal en als Word-document: Aanmelding dekreuenlijst Word.

DNA Onderzoek Raad van Beheer

Voor informatie en het aanvragen van een DNA profiel van uw rashond kunt u terecht op de website van de Raad van Beheer.

Zaken betreffende de fokkerij (Raad van Beheer)