Fokkerij

Fokken met Kooikerhondjes

Om te mogen fokken met uw reu/teef, moet uw hond aan een aantal voorwaarden voldoen. De gedetailleerde uitleg van deze voorwaarden vindt u in het Verenigingsfokreglement waarnaar steeds zal worden verwezen. Dit reglement heeft tot doel om op een verantwoorde wijze m.b.t. gezondheid, karakter en uiterlijk het ras voort te zetten en waar nodig te verbeteren.

Bekvechten kooikerpups

Inhoudsopgave

De voorwaarden op een rijtje

Gezondheid

Patella luxatie
De hond moet onderzocht worden op de aanwezigheid van patella-luxatie. Dit is een erfelijke aandoening waarbij de knieschijf uit het kniegewricht te verplaatsen is, waardoor ernstige problemen met lopen kunnen ontstaan.

 • Voor dit onderzoek moet de hond minimaal 12 maanden oud zijn
 • Het knieonderzoek kan (na inschrijving) worden uitgevoerd op de jaarlijkse nest- en regionale keuring van de vereniging.
 • Het knieonderzoek kan ook (op afspraak) worden uitgevoerd bij een daartoe erkende specialist. Op de website van de Raad van beheer vindt u een overzicht van deze specialisten.
 • Bij het onderzoek dient u een fotokopie van het registratiebewijs van de hond mee te brengen.
 • Indien er patella-luxatie graad 2 of hoger wordt geconstateerd wordt de hond uitgesloten van fokkerij.
 • Honden met graad 1 patella-luxatie worden niet uitgesloten, maar mogen enkel gecombineerd worden met een reu/teef die vrij is bevonden.
 • Het onderzoek hoeft slechts eenmalig te worden uitgevoerd.
 • Zie ook VFR art. 4.3.5
 • De VHNK ontvangt de uitslag via de Raad van Beheer. Dit duurt echter een aantal maanden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om zelf een kopie van de uitslag te sturen aan: Infocommissie Diana Hillen, De Bongerd 5, 7597 MP Saasveld of mailen naar d.hillen@kooikerhondje.nl


Oogziektes
De hond moet worden onderzocht op de aanwezigheid van erfelijke oogaandoeningen.

 • Voor dit onderzoek moet de hond minimaal 12 maanden oud zijn.
 • Het onderzoek kan (op afspraak) worden uitgevoerd door een daartoe erkende specialist. Op de website van de Raad van Beheer vindt u een overzicht van deze specialisten of achterin het mededelingenblad.
 • De uitslag van dit onderzoek is officieel max. 12 maanden geldig. De vereniging hanteert echter een geldigheidsduur van max. 24 maanden. Na 24 maanden moet het onderzoek herhaald worden. Zolang er met de hond gefokt wordt moet het oogonderzoek elke 24 maanden opnieuw worden uitgevoerd.
  Ten tijde van een dekking moet er voor de hond een geldig oogonderzoek aanwezig zijn.
 • In principe mogen alleen honden met de uitslag erfelijke oogaandoeningen “vrij”, worden ingezet voor de fok.
 • Honden die MPP-iris en PHTVL-graad 1 hebben mogen wel voor de fokkerij worden ingezet.
 • Voor het inzetten van dieren waarvan familieleden blijken te lijden aan erfelijke oogaandoeningen gelden aanvullende voorwaarden.
 • Zie ook VFR art. 4.3.3
 • De VHNK ontvangt de uitslag via de Raad van Beheer. Dit duurt echter een aantal maanden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om zelf een kopie van de uitslag te sturen aan: Infocommissie Diana Hillen, De Bongerd 5, 7597 MP Saasveld of mailen naar d.hillen@kooikerhondje.nl


ENM, VWD en PM
De hond moet een DNA-screening ondergaan naar drager-/lijderschap van Erfelijke Necrotiserende Myelopathie (ENM) en Von Willebrands Disease (VWD)

 • Laat door uw eigen dierenarts 4 ml EDTA-bloed afnemen.
 • Dit bloed moet opgestuurd worden naar de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren te Utrecht. Het formulier voor afnemen en insturen van het bloed vindt u op: Data VWD en ENM onderzoek. Er bestaat ook de mogelijkheid om uw hond op PM (Polymyositis) te laten onderzoeken.
  Alle testen kunnen tegelijk worden aangevraagd.
 • Het onderzoek wordt uitgevoerd aan het begin van de oneven maanden: januari – maart – mei – juli – september – november. Alle bloedmonsters die vóór of op de 1e dag van deze testmaanden binnen zijn, worden getest. Indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van een deel van de kosten van dit onderzoek, moet de hond ten tijde van het onderzoek minimaal 12 maanden oud zijn. Voor aanvragen van de subsidie zie Subsidieregeling.
 • Indien de hond “lijder” blijkt van één of beide aandoeningen, wordt hij uitgesloten van fokkerij.
 • Indien de hond “drager” blijkt van VWD wordt hij uitgesloten van fokkerij.
 • Indien de hond “drager” blijkt van ENM wordt hij niet uitgesloten, maar mag alléén worden gecombineerd met een reu/teef die “vrij” is van deze aandoening.
 • Zie ook VFR art. 4.3.1 en art. 4.3.4
 • De uitslag wordt niet automatisch doorgegeven aan de VHNK. Een kopie van de uitslag kunt u zelf sturen aan: Infocommissie Diana Hillen, De Bongerd 5, 7597 MP Saasveld of mailen naar d.hillen@kooikerhondje.nl


Overig
Met betrekking tot de gezondheid zijn er nog enkele regels ten aanzien van het voorkomen van epilepsie (VFR art. 4.3.2.), knikstaarten (VFR art. 4.3.6), overige gezondheidsproblemen (VFR art. 4.3.7) en diskwalificerende fouten (VFR art. 4.4).

Karakter

Alvorens een hond ingezet mag worden voor de fokkerij moet er een gedragsverklaring worden aangevraagd. (VFR art 1.7 onderdeel E t/m H). Het gedrag van het Kooikerhondje is een belangrijk punt om rekening mee te houden in de fokkerij.

 • De gedragsverklaring wordt afgegeven op basis van informatie uit benodigde keurverslagen.
 • Er zijn minimaal 2 keurverslagen nodig waarin géén negatieve opmerkingen worden gemaakt m.b.t. het gedrag van de hond.
  – De eerste op een leeftijd van tenminste 12 maanden
  – De tweede op een leeftijd van tenminste 15 maanden
 • Indien er meerdere keurverslagen van de hond bekend zijn, geldt er een maximum aan het aantal negatieve opmerkingen over het gedrag. (VFR art. 1.7 onderdeel F).
 • De keuringen dienen te worden uitgevoerd door verschillende voor het Nederlandse Kooikerhondje erkende Nederlandse keurmeesters tijdens een door de VHNK georganiseerde keuring, dan wel tijdens een officiële (inter-)nationale hondententoonstelling.
  Keurverslagen van shows van regionale kynologenclubs zijn niet geldig.
 • De gedragsverklaring kan worden aangevraagd via de website: Aanvraag gedragsverklaring.
 • Er is géén aparte gedrags- of werkgeschiktheidstest voor het Nederlandse Kooikerhondje.

Exterieur

Om ervoor te zorgen dat het Nederlandse Kooikerhondje ook qua uiterlijk behouden blijft zijn er enkele regels opgesteld m.b.t. het exterieur, waaraan een hond moet voldoen om ingezet te mogen worden voor de fokkerij.

 • Hiervoor zijn minimaal 2 keurverslagen nodig, waarbij er minimaal 1x de beoordeling Zeer Goed is gehaald.
  – De eerste op een leeftijd van tenminste 12 maanden
  – De tweede op een leeftijd van tenminste 15 maanden
 • De keuringen dienen te worden uitgevoerd door verschillende voor het Nederlandse Kooikerhondje erkende Nederlandse keurmeesters tijdens een door de VHNK georganiseerde keuring, dan wel tijdens een officiële (inter-)nationale hondententoonstelling. Keurverslagen van shows van regionale kynologenclubs zijn niet geldig.
 • De hond mag in beide keurverslagen geen ernstige of diskwalificerende fouten hebben.
 • De gewenste schofthoogte voor een reu is 37-42 cm en voor een teef 35-40 cm. Echter uitzonderingen hierop worden niet per definitie uitgesloten van de fokkerij.
  Voor plaatsing op de dekreuenlijst van de vereniging moet uw hond officieel gemeten worden. De mogelijkheid voor deze meting is op één van de evenementen van de vereniging, het is verstandig om dit vooraf aan de organisatie door te geven.
 • Zie ook VFR art. 7.

Informatie raadplegen

Met behulp van het clubregister (PDF) en de online database ZooEasy online kunt u nagaan welke afwijkingen/ziekten er in het voorgeslacht van uw hond voorkomen.

Met Fit2Breed kunt u voor een dekking een risico-inschatting voor verschillende erfelijke aandoeningen maken. Het wordt sterk aanbevolen om dit voor elke dekking, met actuele gezondheidsdata, overnieuw te doen.

Denk eraan, dat zowel de reu als de teef beiden 50% verantwoordelijk zijn voor het nageslacht. Kijk hierbij niet alleen naar uw eigen hond en de mogelijke partner, maar ook naar hun achterliggende families. Indien gewenst kunt u hierbij hulp krijgen van de vereniging.

Op de Dekreuenlijst van de vereniging kunt u een lijst met beschikbare reuen vinden, ook vindt u daar dekreuenlijsten van onze buitenlandse zusterverenigingen.

Voor leden van de vereniging is het mogelijk om op deze website de gezondheidsuitslagen en de keurverslagen te raadplegen. Ook vindt u hier enkele presentaties over het fokken van een nestje. Deze documenten staan in het Ledengedeelte van Documenten fokkerij. Om deze gegevens te kunnen zien moet u zich eerst registreren of, als u dat al gedaan heeft, inloggen.

Kooikerpups
 

Dekken en toetsing

Leden dienen de dekking van hun teef – door een reu van een lid of niet-lid – te melden aan de vereniging. Als een lid zijn teef heeft laten dekken door een reu van een niet-lid, moet ook de reu voldoen aan het Verenigingsfokreglement. Vervolgens beoordeelt de Informatiecommissie of het lid zich aan het Verenigingsfokreglement heeft gehouden.

Deze dekmelding kan worden gedaan via een online formulier: Dekmelding digitaal of een Word-document: Dekaangifte Word. Zorgt u ervoor dat u deze laatste vóór de dekking afdrukt, omdat zowel de fokker als de dekreu-eigenaar moeten ondertekenen.

Alle hier genoemde formulieren en documenten met betrekking tot het fokken, vindt u ook onder Documenten fokkerij.

Wordt de melding goedgekeurd, dan komt het nest van de fokker – mits lid van de vereniging – in aanmerking voor nestinventarisatie en plaatsing op de fokkerslijst.

Daarnaast dient de fokker dekaangifte te doen bij de Raad van Beheer, dit kan via hun website Dekaangifte RvB online.

Dekking Kooikerhondje

Verplichte registratie fokker bij de overheid (UBN nummer)

Iedere fokker moet zich eenmalig registreren bij de overheid. Deze registratie is ook verplicht als je als fokker slechts één nestje wil fokken! De chipper van de Raad van Beheer mag wettelijk geen pups meer chippen als de fokker geen UBN-nummer heeft en de dierenarts mag ze niet enten.
Zorg er dus voor dat u op tijd een UBN nummer aanvraagt. Meer informatie vindt u bij de Raad van Beheer: Verplichte registratie fokker bij de overheid

Aanmelden dekreu

Aanmeldingsformulieren voor plaatsing van een reu op de dekreuenlijst zijn beschikbaar als online formulier: Aanmelding dekreuenlijst digitaal en als Word-document: Aanmelding dekreuenlijst Word.

Reu-eigenaren moeten alle nesten melden van een teef uit het buitenland of een teef van een niet-lid. Ook dit kan zowel online als via een Word-document.

Nog vragen?

Voor vragen kunt u zich te allen tijde wenden tot de Informatiecommissie.