Fokkerij

Fokken met Kooikerhondjes

In het Verenigingsfokreglement zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van verantwoord fokken. Denk daarbij aan bepalingen t.a.v. de leeftijd van zowel reu als teef, de gezondheid, het uiterlijk, het aantal nesten e.d. Het Verenigingsfokreglement vindt u onder Documenten fokkerij.

Bekvechten pups

Met behulp van het clubregister kan een fokker nagaan welke afwijkingen/ziekten er in het voorgeslacht van een hond aanwezig zijn. Het papieren clubregister wordt jaarlijks aangevuld, het digitale clubregister, ZooEasy online wordt voortdurend aangevuld.

Voor de meest recente informatie kan een fokker zich schriftelijk tot het secretariaat van de Informatiecommissie wenden. Bij het secretariaat van de Informatiecommissie is een lijst met beschikbaar gestelde dekreuen verkrijgbaar. U vindt deze ook op deze website bij het openbare gedeelte van Documenten fokkerij.

Voor leden is het mogelijk om op deze website de gezondheidsuitslagen en de keurverslagen te raadplegen. Deze documenten staan in een besloten gedeelte van Documenten fokkerij. Om deze gegevens te kunnen zien moet u zich eerst registreren om de inloggegevens te krijgen.

kooikerpups
 

Dekken en toetsing

Zodra een lid zijn teefje heeft laten dekken door een reu van een niet-lid, moet ook de reu voldoen aan het Verenigingsfokreglement, omdat anders de dekking niet voldoet. Ook de dekking van een teef van een niet-lid door een reu van een lid, moet door de reu-eigenaar worden gemeld bij de Toetsingscommissie.

Deze beoordeelt vervolgens of het lid zich aan het Verenigingsfokreglement heeft gehouden. Zo ja, dan komt het nest van de fokker -mits lid van de vereniging- in aanmerking voor nestinventarisatie en plaatsing op de fokkerslijst.

Aanmeldingsformulieren voor deze toetsing kunt u vinden via Documenten fokkerij. Zorgt u ervoor dat u dit vóór de dekking doet, omdat zowel de fokker als de dekreu-eigenaar moeten ondertekenen.

Daarnaast dient u via de website van Raad van Beheer het dekaangifteformulier te downloaden: dekaangifte PDF of online in te vullen (na registratie). Eventueel kunt u een geprinte versie van dit dekaangifte formulier ook verkrijgen via het secretariaat van de Commissie Toetsing. De Raad hanteert een termijn van 3 weken.

Dekking

Aanmelding dekreu

Aanmeldingsformulieren voor plaatsing van een reu op de dekreuenlijst zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de Informatiecommissie en zijn tevens te vinden via Documenten fokkerij.

DNA Onderzoek Raad van Beheer

Voor meer informatie en het aanvragen van een DNA profiel van uw rashond kunt u terecht op de website van de Raad van Beheer.

Fokbeleid in ontwikkeling en andere zaken betreffende de fokkerij