Aanpassing KR

Belangrijke mededeling voor fokkers

Aanpassing Kynologisch Reglement art. VIII.1 (BWG: 10 mnd wordt 12 mnd)
In de wet en regelgeving Besluit Houders van Dieren dat 1 juli 2014 van kracht is gegaan staat dat een hond binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden maximaal één nest mag hebben.

In de Algemene Vergadering van de Raad is besloten dat het Kynologisch Reglement op deze regel is aangepast.
Er is bepaald dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef een termijn van ten minste 12 maanden dient te zitten.

De RvB hanteert de datum inwerkingtreding: 1 januari 2016