Toelichting dekreuenlijst

Dekreuenlijst van de Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje

Hierbij enige informatie behorende bij de lijst, met bij de Vereniging het Nederlandse Kooikerhondje beschikbare dekreuen.

Deze dekreuenlijst is een verzamellijst van reuen, van leden van de VHNK, die voldoen aan de voorwaarden gesteld in het Verenigingsfokreglement.

Karakteristieke eigenschappen kunt u vinden in het Clubregister/ ZooEasy en in de keurverslagen. Voor leden van de VHNK zijn de keurverslagen te vinden op de website.
Maar u kunt deze ook opvragen bij de Informatiecommissie, mevrouw C. van den Berg.

Het oogonderzoek is maximaal 24 maanden geldig. De datum waarop het onderzoek is verricht wordt op de lijst vermeld. Let er goed op dat deze datum voor de dekking niet is verlopen. Het onderzoek mag worden ondergaan vanaf een leeftijd van 12 maanden oud en het blijft maximaal 24 maanden geldig. Na deze 24 maanden zal een nieuw onderzoek moeten plaats vinden.
Het is aan de eigenaren om er voor te zorgen dat voor de dekking beide honden geheel voldoen aan het Verenigingsfokreglement.

Bij reuen geplaatst op de dekreuenlijst is een officiële schofthoogtemeting verricht, door één van de daartoe aangewezen schofthoogtemeters van de VHNK.

Bij plaatsing ontvangt de eigenaar van de reu een stamboomoverzicht met informatie uit het Clubregister betreffende ziekten en andere bijzonderheden die in de afstamming van zijn reu voorkomen en waarmee hij rekening dient te houden met het beschikbaar stellen van zijn reu. Een reu mag jaarlijks niet meer dan 3 effectieve dekkingen geven en in totaal, in Nederland, niet meer dan 15 nesten. In het Verenigingsfokreglement worden verder nog voorwaarden gesteld over de familierelatie die reu en teef mogen hebben en de hoeveelheid gezamenlijke nakomelingen.

Bij de reuen op deze lijst is een foto geplaatst, uiterlijk is belangrijk maar zeker zo belangrijk is het innerlijk. Foto’s dienen puur ter illustratie om een eerste indruk te krijgen van de hond. Iedere hond heeft in zijn genen goede eigenschappen maar ook minder goede eigenschappen. Belangrijk is het om de minder goede eigenschappen, afwijkingen/ziektes, niet te gaan stapelen! Dat wil zeggen niet teveel dezelfde afwijkingen/ziektes in beide voorlijnen.

Binnen de Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje zijn we al enige jaren bezig om alle gegevens over onze kooikerhondjes te verzamelen. Dit doen wij niet alleen op de vertrouwde manier met ons waardevolle papieren clubregister, maar ook digitaal in de vorm van een online database ZooEasy. ZooEasy is online, altijd en overal te raadplegen met een internetverbinding, mits u een account heeft aangevraagd via de VHNK.

In ZooEasy kunt u de stambomen met registratienummers van alle Kooikerhondjes die sinds 1942 geregistreerd zijn vinden. Daarnaast ook alle extra informatie betreffende gezondheid en exterieur. Nieuw ontvangen informatie wordt na iedere vergadering van de Informatiecommissie ingevoerd zodat de database altijd actueel is. ZooEasy werkt ook met inteeltpercentages, deze staan bij iedere afzonderlijke hond weergegeven.
Ook kunt u met ZooEasy opzoeken welke nakomelingen een hond al heeft voortgebracht en kunt u zelf een proefnest maken.

Met behulp van de stamboomoverzichten, gezondheidsinformatie en informatie van eventuele nakomelingen kunt u zelf een partner zoeken voor uw reu/teefje en bekijken of dit een geschikte combinatie zou kunnen zijn. Voor meer informatie: Fokken met Kooikerhondjes

Wij adviseren u enkele op papier geschikte reuen te bekijken en dan te beoordelen of u de reu en uw teefje wel bij elkaar vindt passen. De eigenaren van een dekreu zullen op verzoek informatie, zoals kopieën van de keurverslagen de stamboom en gezondheidsuitslagen, van hun reu toesturen. Vergelijk goed de gegevens van de reu en uw teefje met elkaar en bekijk of beide voorlijnen goed bij elkaar passen. Informeer ook bij de eigenaar hoeveel nesten de reu al heeft gehad en of hier “bijzonderheden” bij zijn opgetreden.

Als u kiest voor ervaren reuen, omdat uw teefje bijvoorbeeld nog nooit gedekt is, adviseren wij u om bij de jaarlijkse nestkeuring, en de clubmatch naar de resultaten van de door u uitgezochte dekreuen te kijken.

Vervolgens maakt u een afspraak met de eigenaar van een dekreu om zijn reu te reserveren voor een dekking voor uw teefje. De dekking vindt meestal plaats bij de eigenaar van de reu thuis. Gebruikelijk is dat een teef 2x gedekt wordt met een tussentijd van maximaal 48 uur.

De prijs voor een dekking is een afspraak tussen de fokker en de reu-eigenaar. Er kan met een vast bedrag gewerkt worden, maar steeds vaker wordt er met spronggeld gewerkt. Dat is een afgesproken bedrag na de dekking, aangevuld met een bedrag voor iedere levensvatbare pup.

Maak voor de dekking goede afspraken over de kosten en het eventueel “leeg” blijven van uw hondje.

Mocht een reu 2x of vaker gedekt hebben en er komt geen nest dan wordt verwacht dat de eigenaar van de reu het sperma van zijn reu laat onderzoeken. Mocht het sperma inderdaad niet goed zijn dan wordt verwacht dat het dekgeld, en in dit geval ook het spronggeld, wordt terugbetaald, zie FCI-reglement.

Wij adviseren om twee reuen te bespreken; immers het is altijd maar afwachten of uw teefje precies op de geplande tijd loops wordt, zoniet dan kan het zijn dat een reu niet beschikbaar is i.v.m. bijvoorbeeld vakantie of op dat moment al drie nesten heeft, of heeft besproken en pas volgend jaar weer beschikbaar is. De combinatie kan elkaar ook niet liggen en komt het niet tot een dekking maar “klikt” het met de andere reu wel. Het staan op de lijst als ‘dekreu’ zegt dus niets over de dekkwaliteit van de betreffende reu.

Er zijn ook dekreuen die voldoen aan het Verenigingsfokreglement maar niet op deze lijst staan. De betreffende eigenaren hebben hun reu niet bij ons aangemeld maar stellen ze wel beschikbaar.

Informatie betreffende de voorlijnen van de door u geplande combinatie kunt u vinden in het Clubregister en ZooEasy. Het Clubregister wordt door ons actueel gehouden, en wordt 2 x per jaar vernieuwd uitgegeven. Recente informatie kunt u vinden in het online computerprogramma ZooEasy of kunt u opvragen bij de Informatiecommissie, info-cie@kooikerhondje.nl.

Wij wensen u een vruchtbare zoektocht naar de geschikte reu als partner voor uw teefje en hopen dat er gezonde, spontane en mooie Kooikerhondjes van komen.

De Informatiecommissie.

Margo Kleinjan
Tel: 0180-626797
E-mail: info-cie@kooikerhondje.nl