Dispensatie exterieur

Dispensatieregeling 18 april 2021

Tekstueel aangepast 16 juni 2021

Voor de honden die niet gekeurd kunnen worden i.v.m. de coronamaatregelen verleent het bestuur:

  • Bij teven eenmalig dispensatie (voor één nest) als de hond aan onderstaande voorwaarden voldoet
  • Bij reuen dispensatie voor twee dekkingen als de hond aan onderstaande voorwaarden voldoet

Alle voorgaande dispensatieregelingen komen hiermee te vervallen.

  • Alle gezondheidsonderzoeken moeten aantoonbaar zijn uitgevoerd en de resultaten moeten voldoen aan de regels van het VFR.
  • Dispensatie wordt verleend aan honden die voldoen aan de leeftijdseisen van het VFR, dat wil zeggen dat de minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking tenminste 15 maanden moet zijn (Art. 2.2.3) en de teef niet eerder gedekt mag worden voor de dag dat zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt (Art. 3.3.1)
  • Reuen waarvoor dispensatie is verleend, kunnen op een aparte, tijdelijke dekreuenlijst geplaatst worden en mogen twee keer ingezet worden als ze voldoen aan bovenstaande regels.
  • Voor alle honden geldt dat ze na deze dispensatie wel de ontbrekende keurverslagen en gedragsverklaring moeten behalen alvorens ze verder ingezet mogen worden voor de fokkerij.
  • Reuen die alle benodigde gezondheidsonderzoeken hebben doorlopen, en wat betreft exterieur en gedragsverklaring voldoen, maar waarvan de schofthoogtemeting nog ontbreekt, mogen op de dekreuenlijst geplaatst worden. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet moet bij deze honden alsnog de schofthoogte opgemeten worden.

Deze regeling geldt tot en met 31 december 2021. Zodra de mogelijkheid bestaat om een fokgeschiktheidskeuring te organiseren zal het bestuur deze kans benutten. Onder voorbehoud hebben we op 26 juni en 28 augustus a.s. een fokgeschiktheidskeuring gepland.
De inschrijving voor deze keuring(en) is geopend.

Met twee op een fokgeschiktheidskeuring behaalde verslagen (vermelding: hond voldoet aan de exterieureisen) voldoet de hond blijvend aan de exterieureisen van het VFR. De hond moet dan wel op de dag van de keuring de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.

Indien u in aanmerking wilt komen voor dispensatie, kunt u hiervoor een verzoek met daarbij de volledige stamboekgegevens van de hond, plus alle kopieën van de aanwezige exterieurverslagen en gezondheidsonderzoeken, indienen via secretaris@kooikerhondje.nl.