Dispensatie exterieur

Voor de honden die niet gekeurd konden worden i.v.m. de coronamaatregelen op de fokgeschiktheidskeuring 21 februari 2021 verleent het bestuur eenmalig dispensatie (voor één nest) als de hond aan onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Alle gezondheidsonderzoeken moeten aantoonbaar zijn uitgevoerd en de resultaten moeten voldoen aan de regels van het VFR.
  • Dispensatie wordt verleend aan honden die ingeschreven waren voor genoemde fokgeschiktheidskeuring en geboren zijn vóór 24 april 2019.
  • De reuen worden op een aparte (dekreuen)lijst geplaatst en mogen éénmalig worden ingezet als ze voldoen aan bovenstaande regels.
  • Honden die een extra keurverslag nodig hebben voor het verkrijgen van de gedragsverklaring, kunnen een verslag van een gedragsdeskundige voorleggen. Dit verslag moet zijn samengesteld door een gedragsbegeleider van de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden en het moet aantonen dat de hond toch een voldoende stabiel karakter heeft.
    Voor deze honden geldt dat dit verslag de gedragsverklaring blijvend vervangt, maar dat de hond voor een volgend nest wel aan de exterieureisen moet voldoen.
  • Reuen die alle benodigde gezondheidsonderzoeken hebben doorlopen, en wat betreft exterieur en gedragsverklaring voldoen, maar waarvan de schofthoogtemeting nog ontbreekt, mogen op de dekreuenlijst worden geplaatst. Voor deze reuen geldt niet dat ze vóór 24 april 2019 geboren moeten zijn. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet moet bij deze honden alsnog de schofthoogte opgemeten worden.

Deze regeling is van kracht zolang er geen fokgeschiktheidskeuringen of andere mogelijkheden voor het behalen van exterieurkeuringen georganiseerd kunnen worden.
Onder voorbehoud hebben we op 24 april, 29 mei en 26 juni a.s een fokgeschiktheidskeuring gepland.

In eerste instantie geldt deze dispensatie dus tot 24 april, mocht er dan nog geen mogelijkheid zijn om de keuring te organiseren, dan zal de dispensatie tot 29 mei gelden of indien nodig worden verlengd tot 26 juni. Als de situatie daarna nog niet veranderd is, zal het bestuur zich beraden over verdere stappen.

Indien u in aanmerking wilt komen voor dispensatie, kunt u hiervoor een verzoek met daarbij de volledige stamboekgegevens van de hond, plus kopieën van de aanwezige exterieurverslagen en alle gezondheidsonderzoeken bijgevoegd indienen bij de secretaris.