Aanmelding dekreuenlijst

Gegevens eigenaar

Naam eigenaar

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Op de website van de VHNK worden alleen naam en e-mailadres vermeld


Gegevens reu

Stamboomnaam

NHSB nummer

Geboortedatum

Naam moeder

NHSB nummer moeder

Naam vader

NHSB nummer vader

Stamboom
Stamboom (jpg | pdf)

Registratiebewijs (met het juiste adres en eigenaar)
Registratiebewijs (jpg | pdf)


Schofthoogte
Schofthoogte, verricht tijdens een evenement van de VHNK
cm - datum
Hoogtemeting: (jpg | pdf)


Ticking
Heeft de hond ticking (kleine bruine vlekjes in het wit)?
JaNee
Zo ja, hoeveel?
IetsNogal watVeel


Karakter
Kunt u aangeven hoe het karakter van de hond is?

Gedragsverklaring
Afgegeven op datum
Gedragsverklaring (jpg | pdf)


Gezondheid
Hebt u in het verleden de dierenarts moeten raadplegen voor zeker anders dan entingen, diarree etc.?
JaNee

Zo ja, graag hier de reden(en) opgeven


Erfelijke ziekten
Bovengenoemde reu is onderzocht op de volgende ziekten/afwijkingen?

Patella luxatie (protocol Meutstege)
Datum Uitslag
Uitslag patella (jpg | pdf)


(ECVO) Erfelijke oogafwijkingen (deze uitslag blijft maximaal 24 maanden geldig)
Datum Uitslag
Uitslag ogen (jpg | pdf)


Erfelijke necrotiserende myelopathie (ENM)
Datum Uitslag
Uitslag ENM (jpg | pdf)


Von Willebrands ziekte (vWD)
Datum Uitslag
Uitslag VWD (jpg | pdf)


Keurverslagen
Minimaal twee geldige keurverslagen van door de Raad van Beheer voor het kooikers benoemde keurmeesters. Keurverslagen moeten voldoen aan de exterieurnormen van het fokreglement.

Keurverslag 1 (jpg | pdf)
Keurverslag 2 (jpg | pdf)


Foto's
Drie duidelijke foto's van bovengenoemde reu:

1. Staand linker zijkant
2. Staand rechter zijkant
3. Portret (voorzijde hoofd)


Nesten
Zijn er reeds eerder nesten gefokt met bovengenoemde reu?
JaNee
Indien ja, om hoeveel nesten gaat het en met welke teef/teven is gefokt?


Verklaring

Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en is voornemens de reu slechts dan in te zetten voor de fokkerij wanneer aan alle normen van het Fokreglement wordt voldaan.

Ondergetekende gaat akkoord met het plaatsen van zijn of haar reu op het openbare gedeelte van de website van de Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje (alleen met naam en e-mailadres van de eigenaar).

Ondergetekende heeft kennis genomen van de privacyverklaring en de verzameling en verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, op de wijze zoals in de Privacyverklaring van de VHNK beschreven, en deze aanvaard.

Opmerkingen:

Problemen met dit formulier? Mail naar webmaster@kooikerhondje.nl