Dekmelding

Gegevens eigenaren

Naam fokker

Adres

PC/Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Kennelnaam

Naam reu-eigenaar

E-mailadres


Teef

* Bij een eerste nest alle documenten bijvoegen!

Stamboomnaam

NHSB nummer

Geboortedatum

Eventuele titels / obedience-diploma

Geboortedatum laatste nest

Schofthoogte
cm - datum


Stamboom
Stamboom (jpg | pdf)

Registratiebewijs (met het juiste adres en eigenaar)
Registratiebewijs (jpg | pdf)


Gedragsverklaring
neeja - datum
Gedragsverklaring (jpg | pdf)


Patella luxatie
neeja - datum
Uitslag patella (jpg | pdf)


Oogonderzoek (laatste uitslag geldig oogonderzoek)
neeja - datum
Uitslag ogen (jpg | pdf)


ENM
neeja - datum
Uitslag ENM (jpg | pdf)


Von Willebrand
neeja - datum
Uitslag VWD (jpg | pdf)


Twee geldige keurverslagen (zie artikel 7.1, 7.1.1, 7.1.2)

Keurverslag 1 (jpg | pdf)
Keurverslag 2 (jpg | pdf)


Reu

* Bij een eerste dekking alle documenten bijvoegen!

Stamboomnaam

NHSB nummer

Geboortedatum

Eventuele titels / obedience-diploma

Totaal aantal geboren nesten in Nederland van deze reu

Totaal aantal geboren nesten in buitenland van deze reu

Dekkingen dit jaar
Datum 1e
Datum 2e
Datum 3e
Schofthoogte
cm - datum


Stamboom
Stamboom (jpg | pdf)
Registratiebewijs (met het juiste adres en eigenaar)
Registratiebewijs (jpg | pdf)


Gedragsverklaring
neeja - datum
Gedragsverklaring (jpg | pdf)


Patella luxatie
neeja - datum
Uitslag patella (jpg | pdf)


Oogonderzoek (laatste uitslag geldig oogonderzoek)

neeja - datum
Uitslag ogen (jpg | pdf)


ENM
neeja - datum
Uitslag ENM (jpg | pdf)


Von Willebrand
neeja - datum
Uitslag VWD (jpg | pdf)


Twee geldige keurverslagen (zie artikel 7.1, 7.1.1, 7.1.2)

Keurverslag 1 (jpg | pdf)
Keurverslag 2 (jpg | pdf)


Verklaring

Fokker en eigenaar van de reu verklaren dat bovengenoemde teef op datum: is gedekt door bovengenoemde reu.

Beide eigenaren verklaren dat beide fokdieren tezamen eerder nog geen 12 nakomelingen hebben gehad, ten tijde van de dekking goed gezond waren, geen afwijkend karakter hebben en voor zover hen bekend geen fokverbod hebben op grond van het Verenigingsfokreglement.

Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en de verzameling en verwerking van mijn persoonsgegevens, op de wijze zoals in de Privacyverklaring van de VHNK beschreven, en deze aanvaard.

Opmerkingen:

Problemen met dit formulier? Mail naar webmaster@kooikerhondje.nl