Dekmelding

Let op: de bestanden die u met dit formulier kunt meesturen, mogen per stuk niet groter zijn dan 500 KB (0,5 MB) om het formulier correct te laten verzenden.

Gegevens eigenaren

Naam fokker

Adres

PC/Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Kennelnaam

Naam reu-eigenaar

E-mailadres


Teef

* Bij een eerste nest alle documenten bijvoegen!

Stamboomnaam

NHSB nummer

Geboortedatum

Eventuele titels / obedience-diploma

Geboortedatum laatste nest

Schofthoogte cm
op datum


Stamboom
Stamboom (jpg|pdf | max 500kb)

Registratiebewijs
(met het juiste adres en eigenaar)

Registratiebewijs (jpg|pdf | max 500kb)


Gedragsverklaring
Datum
Gedragsverklaring (jpg|pdf | max 500kb)


Patella luxatie
Datum
Uitslag patella (jpg|pdf | max 500kb)


Oogonderzoek
(laatste uitslag geldig oogonderzoek)
Datum
Uitslag ogen (jpg|pdf | max 500kb)


ENM
Datum
Uitslag ENM (jpg|pdf | max 500kb)


Von Willebrand
Datum
Uitslag VWD (jpg|pdf | max 500kb)


Twee geldige keurverslagen (zie artikel 7.1, 7.1.1, 7.1.2)

Keurverslag 1 (jpg|pdf | max 500kb)

Keurverslag 2 (jpg|pdf | max 500kb)


Reu

* Bij een eerste dekking alle documenten bijvoegen!

Stamboomnaam

NHSB nummer

Geboortedatum

Eventuele titels / obedience-diploma

Totaal aantal geboren nesten in Nederland van deze reu

Totaal aantal geboren nesten in buitenland van deze reu

Dekkingen dit jaar
Datum 1e
Datum 2e
Datum 3e
Schofthoogte cm
op datum


Stamboom
Stamboom (jpg|pdf | max 500kb)

Registratiebewijs
(met het juiste adres en eigenaar)

Registratiebewijs (jpg|pdf | max 500kb)


Gedragsverklaring
Datum
Gedragsverklaring (jpg|pdf | max 500kb)


Patella luxatie
Datum
Uitslag patella (jpg|pdf | max 500kb)


Oogonderzoek
(laatste uitslag geldig oogonderzoek)

Datum
Uitslag ogen (jpg|pdf | max 500kb)


ENM
Datum
Uitslag ENM (jpg|pdf | max 500kb)


Von Willebrand
Datum
Uitslag VWD (jpg|pdf | max 500kb)


Twee geldige keurverslagen (zie artikel 7.1, 7.1.1, 7.1.2)

Keurverslag 1 (jpg|pdf | max 500kb)

Keurverslag 2 (jpg|pdf | max 500kb)


Verklaring

Fokker en eigenaar van de reu verklaren dat bovengenoemde teef op datum: is gedekt door bovengenoemde reu.

Beide eigenaren verklaren dat beide fokdieren tezamen eerder nog geen 12 nakomelingen hebben gehad, ten tijde van de dekking goed gezond waren, geen afwijkend karakter hebben en voor zover hen bekend geen fokverbod hebben op grond van het Verenigingsfokreglement.

Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en de verzameling en verwerking van mijn persoonsgegevens, op de wijze zoals in de Privacyverklaring van de VHNK beschreven, en deze aanvaard.

Opmerkingen:

Problemen met dit formulier? Mail naar webmaster@kooikerhondje.nl