Dekmelding

Let op: de bestanden die u met dit formulier kunt meesturen, mogen per stuk niet groter zijn dan 1 MB om het formulier correct te laten verzenden.

Verplichte velden *

Gegevens eigenaren

Naam fokker*

Adres*

PC/Woonplaats*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Kennelnaam

Naam reu-eigenaar*

E-mailadres*


Teef

Bij een eerste nest alle documenten bijvoegen!

Stamboomnaam*

NHSB nummer*

Geboortedatum*

Eventuele titels / obedience-diploma

Geboortedatum laatste nest

Schofthoogte cm
op datum


Stamboom
Stamboom (jpg|pdf | max 1 MB)

Registratiebewijs
(met het juiste adres en eigenaar)

Registratiebewijs (jpg|pdf | max 1 MB)


Gedragsverklaring
Datum*
Gedragsverklaring (jpg|pdf | max 1 MB)


Patella luxatie
Datum*
Uitslag patella (jpg|pdf | max 1 MB)


Oogonderzoek
(laatste uitslag geldig oogonderzoek)
Datum*
Uitslag ogen (jpg|pdf | max 1 MB)


Von Willebrand en ENM
Datum*
Uitslag VWD en ENM (jpg|pdf | max 1 MB)


Twee geldige keurverslagen (zie artikel 7.1, 7.1.1, 7.1.2)

Keurverslag 1 (jpg|pdf | max 1 MB)

Keurverslag 2 (jpg|pdf | max 1 MB)


Reu

Bij een eerste dekking alle documenten bijvoegen!

Stamboomnaam*

NHSB nummer*

Geboortedatum*

Eventuele titels / obedience-diploma

Totaal aantal geboren nesten in Nederland van deze reu*

Totaal aantal geboren nesten in buitenland van deze reu*

Dekkingen dit jaar
Datum 1e
Datum 2e
Datum 3e
Schofthoogte cm
op datum


Stamboom
Stamboom (jpg|pdf | max 1 MB)

Registratiebewijs
(met het juiste adres en eigenaar)

Registratiebewijs (jpg|pdf | max 1 MB)


Gedragsverklaring
Datum*
Gedragsverklaring (jpg|pdf | max 1 MB)


Patella luxatie
Datum*
Uitslag patella (jpg|pdf | max 1 MB)


Oogonderzoek
(laatste uitslag geldig oogonderzoek)

Datum*
Uitslag ogen (jpg|pdf | max 1 MB)


Von Willebrand en ENM
Datum*
Uitslag VWD en ENM (jpg|pdf | max 1 MB)


Twee geldige keurverslagen (zie artikel 7.1, 7.1.1, 7.1.2)

Keurverslag 1 (jpg|pdf | max 1 MB)

Keurverslag 2 (jpg|pdf | max 1 MB)


Verklaring

* Fokker en eigenaar van de reu verklaren dat bovengenoemde teef is gedekt door bovengenoemde reu op datum:

* Beide eigenaren verklaren dat beide fokdieren tezamen eerder nog geen 12 nakomelingen hebben gehad, ten tijde van de dekking goed gezond waren, geen afwijkend karakter hebben en voor zover hen bekend geen fokverbod hebben op grond van het Verenigingsfokreglement.

* Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en de verzameling en verwerking van persoonsgegevens, op de wijze zoals in de Privacyverklaring van de VHNK beschreven, en deze aanvaard.


Opmerkingen:

Problemen met dit formulier? Mail naar webmaster@kooikerhondje.nl