Risico-inschatting polymyositis

Met de Fit2Breed software is het mogelijk om alle belangrijke gegevens (ziektegegevens, uitslagen van screeningsonderzoeken, fokwaardeschattingen, uitslagen van monogenetische DNA testen en SNP-data voor genetische variëteit) te analyseren en tot een wetenschappelijk onderbouwd fokadvies te komen.
Voor de fokker houdt dit in dat hij zijn teef in kan vullen in de module en een lijst krijgt met reuen, gesorteerd op geschiktheid. Ook is het mogelijk om een gewenste combinatie van een reu en een teef in te vullen, waarbij vervolgens wordt aangegeven hoe deze combinatie beoordeeld wordt.

Deze app zal in de loop van 2021 beschikbaar komen, maar wellicht zijn er fokkers die nu al een fokcombinatie willen maken, en zo min mogelijke risico op Polymyositis in hun nest willen lopen.

Van alle honden waarbij in Utrecht een VWD/ENM test gedaan is, is ook een test betreffende Polymyositis gedaan. Deze resultaten kunnen niet gepubliceerd worden, maar ze zijn wel opgenomen in de Fit2breed app.

Ter overbrugging tot de app beschikbaar komt, biedt Prof. Leegwater een tijdelijke oplossing aan, om een geplande dekking op het risico voor Polymyositis te laten toetsen. Hij zal beoordelen in de zin van “hoog risico” of “laag risico”.

Per teef moeten minimaal twee reuen, maar bij voorkeur drie reuen worden opgegeven. Er zal maar voor één van de combinaties een beoordeling worden afgegeven. De kosten voor een aanvraag betreft 40 euro voor leden en 50 euro voor niet-leden en wordt gedoneerd aan het Polymyositisfonds.

De beoordeling wordt binnen vier weken na de aanvraag uitsluitend rechtstreeks met de betreffende fokker gecommuniceerd.