Subsidie DNA-testen en genotypering

Subsidieregeling voor onderzoek VWD, ENM, PM en genotypering

Leden van de Vereniging VHNK, zowel in Nederland als in het buitenland, kunnen € 27,50 subsidie krijgen voor de combinatie van DNA-onderzoek naar VWD, ENM en PM en genotypering.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie
 • U bent lid van de VHNK;
 • U bent in het bezit van een raszuiver kooikerhondje met een NHSB-stamboom of een FCI erkende stamboom;
 • U geeft toestemming voor de opname van de resultaten in Fit2Breed;
 • U geeft toestemming om resultaten van de genotypering op te nemen in ZooEasy en het Clubregister;
 • U bent eigenaar van de hond waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Let op – de subsidie kunt u alleen krijgen voor de combinatie van:

 • Bloedmonsters VWD * , ENM en PM via Universiteit Utrecht
 • Genotypering via EMBARK of WISDOM

Deelaanvragen komen niet voor subsidie in aanmerking.
* VWD via een bloedmonster is niet meer verplicht i.c.m. genotypering omdat deze ook is opgenomen in de test voor de genotypering.

Subsidie-aanvraag

Om de subsidie te verkrijgen dient u kopieën van de uitslagen, met een kopie van de rekeningen (in pdf-formaat) op te sturen, met een verzoek tot uitbetaling van de subsidie.

De aanvraag dient verder voorzien te zijn van:

 • Uw volledige naam, overeenkomend met tenaamstelling bankrekening
  (Wanneer dit afwijkt van de ledenadministratie, ook uw naam zoals u die voor de ledenadministratie hebt opgegeven)
 • Woonplaats en adres zoals in de ledenadministratie bekend is
 • E-mailadres
 • Het volledige IBAN-nummer
  • Voor leden buiten NL binnen de EU ook de Swift/BIC code
  • Voor leden buiten de EU, rekeningnummer en naam/adresgegevens van de bank

Subsidie zal alleen worden verstrekt wanneer er geen betalingsachterstand is.

De aanvraag voor subsidie moet binnen 1 maand na ontvangst van de laatst ontvangen uitslag worden ingediend.
Bij vragen kunt u mailen naar subsidie@kooikerhondje.nl


Kijk hier wanneer het onderzoek plaatsvindt: Data DNA-onderzoek.