Subsidieregeling DNA-onderzoek

Leden van de Vereniging, zowel in Nederland als in het buitenland, kunnen € 27,50 subsidie krijgen voor DNA-onderzoek naar ENM / VWD (inclusief PM via fit2breed).
Deze subsidie wordt alleen gegeven voor onderzoek van honden met een door de FCI erkende stamboom. Het DNA-onderzoek is alleen noodzakelijk als een hond wordt ingezet voor de fokkerij.

Let op: De subsidie wordt alleen voor de combi: “Verwerken bloedmonsters, VWD en ENM – PM via Fit2Breed” verstrekt. Deelaanvragen komen niet voor subsidie in aanmerking.

Universiteit Utrecht stuurt de rekening van het onderzoek rechtstreeks aan de eigenaren.
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient u kopieën van de uitslagen, met een kopie van de rekening (in pdf-formaat), naar onderstaand mailadres te sturen, met een verzoek tot uitbetaling van de subsidie.

De aanvraag dient verder voorzien te zijn van:

  • Uw volledige naam, overeenkomend met tenaamstelling bankrekening
    (Wanneer dit afwijkt van de ledenadministratie, ook uw naam zoals u die voor de ledenadministratie hebt opgegeven)
  • Woonplaats en adres zoals in de ledenadministratie bekend is
  • E-mailadres
  • Het volledige IBAN-nummer
    • Voor leden buiten NL binnen de EU ook de Swift/BIC code
    • Voor leden buiten de EU, rekeningnummer en naam/adresgegevens van de bank

De aanvraag voor subsidie moet binnen 1 maand na ontvangst van de laatst ontvangen uitslag per mail worden ingediend: subsidie@kooikerhondje.nl

Let op: Wanneer u een onderzoek hebt aangevraagd voor de combinatie: test op VWD/ENM en PM, dan krijgt u momenteel eerst een uitslag van VWD/ENM. De PM test wordt door een andere afdeling uitgevoerd en komt later.

Subsidie zal alleen worden verstrekt wanneer er geen betalingsachterstand is.
 

 

Kijk hier wanneer het onderzoek plaatsvindt: Data DNA-onderzoek.