Subsidieregeling ENM / VWD

Leden van de Vereniging, zowel in Nederland als in het buitenland, kunnen subsidie krijgen voor DNA-onderzoek naar ENM en VWD.
Deze subsidie wordt alleen gegeven voor onderzoek van honden met een door de FCI erkende stamboom.
Het DNA-onderzoek naar ENM en VWD is alleen noodzakelijk als een hond wordt ingezet voor de fokkerij. De subsidie wordt dan ook alleen gegeven in het kader van het gereed maken van een hond voor de inzet in de fokkerij. Dit betekent dat de hond ten tijde van het onderzoek minimaal 12 maanden oud moet zijn.

Utrecht stuurt de rekening rechtstreeks aan de eigenaren. Om subsidie te krijgen moeten de leden een kopie van de uitslag van het onderzoek met een kopie van de rekening, naar de penningmeester sturen, met een verzoek om het subsidie over te maken op hun bankrekening, met vermelding van IBAN nummer en BIC code. De aanvraag voor subsidie moet binnen drie maanden na datum van de rekening worden ingediend bij de penningmeester. Adres: penningmeester@kooikerhondje.nl

Leden krijgen de volgende subsidiebedragen:

Soort onderzoekKosten UtrechtSubsidie
Alleen VWD€ 79,00€ 16,00
Alleen ENM€ 79,00€ 16,00
ENM als VWD al is gedaan€ 67,00€ 15,00
ENM en VWD tegelijkertijd€ 121,00€ 25,00

Kijk hier wanneer het onderzoek plaatsvindt: Data DNA onderzoek VWD en ENM.