Aanmelden ZooEasy account

Aanmelden kan door het onderstaande formulier in te vullen en in te sturen en gelijktijdig de betaling over te maken naar de penningmeester Mw C. Cop.

Het banknummer IBAN: NL47 RABO 0328 8816 86, BIC: RABO NL2U, ten name van Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje; in de omschrijving altijd de reden van betaling vermelden.

Na ontvangst van de eerste betaling ontvangt u een bericht met een toegangscode van de database manager dat het account beschikbaar is.

Wilt u ZooEasy online eerst uitproberen voordat u een abonnement neemt? U kunt nu een proefabonnement nemen voor 1 maand. Meld u aan via onderstaand aanvraagformulier en zet bij het vak ‘opmerkingen’ neer dat het gaat om een proefabonnement.

Als u bij een combinatiepakket ZooEasy eerst op proef wilt gebruiken, kunt u de combinatie van ZooEasy en clubregister digitaal in pdf kopen als de proefperiode van ZooEasy is geëindigd.

 
De afzonderlijke prijzen voor ZooEasy en Clubregister zijn:
Voor leden: ZooEasy Leesaccount € 17,50 per jaar
ZooEasy Fokkersaccount € 30,00 per jaar
Clubregister papier € 75,00 + verzendkosten (€ 10,00 Nederland,
20,00 buitenland), (update in 2017: € 20,00)
Clubregister digitaal in pdf: v50,00 (update gratis)
Voor niet-leden: ZooEasy Leesaccount € 42,50 per jaar
ZooEasy Fokkersaccount € 55,00 per jaar
Clubregister papier € 85,00 + verzendkosten) € 10,00 Nederland,
€ 20,00 buitenland) (update in 2017: € 20,00)
Clubregister digitaal in pdf € 55,00 (update gratis)
 
Prijzen voor ZooEasy en Clubregister (digitaal in pdf) samen:
Voor leden VHNK: ZooEasy € 30,00 + clubregister digitaal in pdf € 30,00 = € 60,00
(voor ZE moet ieder jaar € 30,00 worden betaald; de updates van het clubregister digitaal in
pdf zijn gratis)
Voor niet-leden VHNK ZooEasy € 55,00 + clubregister digitaal in pdf € 45,00 = € 100,00
(voor ZE moet ieder jaar € 55,00 worden betaald; de updates van het clubregister digitaal in
pdf zijn gratis)
 

Als de jaarlijkse vergoeding op 1 februari niet ontvangen is door de penningmeester wordt de toegang tot uw account geblokkeerd.
Als u toch weer toegang tot uw account wilt hebben moet u de jaarlijkse bijdrage betalen, verhoogd met een bedrag van € 10,00 voor extra werkzaamheden.

 • Aanmeldformulier ZooEasy accountOpen or Close
  Naam: Voorletters:
  Adres: Postcode:
  Plaats: Telefoon:
  E-mail:    

   
  Lid VHNK: janee
  Accounttype:

  Hierbij verklaar ik dat ik een ZooEasy account heb gekocht, waarvoor ik jaarlijks de vermelde vergoeding verschuldigd ben.
  Deze vergoeding zal ik jaarlijks voor 1 februari overmaken naar bankrekening NL47 RABO 0328 8816 86, BIC: RABO NL2U, Vereniging het Nederlandse Kooikerhondje, Beekbergen. In de omschrijving de reden van betaling vermelden: "ZooEasy account" en de naam zoals u deze hierboven heeft opgegeven.

  De Algemene gebruiksvoorwaarden van ZooEasy zijn van toepassing en worden met deze overeenkomst geaccepteerd.

  Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en de verzameling en verwerking van mijn persoonsgegevens, op de wijze zoals in de Privacyverklaring van de VHNK beschreven, en deze aanvaard.

   

  Opmerkingen:

 • Contract ZooEasy account - EnglishOpen or Close
  Name: Initials:
  Address: Postal code:
  City: Country:
  Phone: E-mail:

   

  Member VHNK YesNo
  Account type:

   

  Hereby I declare to have purchased a ZooEasy account for which I will pay annually the above-stated sum.

  I will transfer this amount annually before February 1st to the bank account NL47 RABO 0328 8816 86, BIC: RABO NL2U, Vereniging het Nederlandse Kooikerhondje, Beekbergen. Please mention the reason for payment: "ZooEasy account" and the name as mentioned in the above form.

  The Conditions of Use of ZooEasy are valid and accepted with this agreement.

  Comments: