ZooEasy account

Abonnementen ZooEasy en Clubregister
AbonnementLedenNiet-leden
ZE Leesaccount€ 17,50€ 42,50
ZE Fokkersaccount€ 30,00€ 55,00
Clubregister PDF *€ 50,00€ 55,00
Update Clubregister niet-leden en/of geen ZE abonnement€ 10,00€ 10,00
ZE Fokkersaccount i.c.m. Clubregister€ 60,00€ 100,00
 -   Na eerste 12 maanden€ 30,00€ 55,00
* vanaf 1-7-2023 zal de update van het clubregister (pdf) na aanschaf alleen nog gratis verstrekt worden onder de voorwaarde dat men lid is van de vereniging en/of een abonnement heeft op ZooEasy.
Degene die voor deze datum recht hadden op een gratis update zullen die blijven ontvangen.
Voor de gratis update dient de vereniging over een geldig e-mailadres te beschikken.
 • Abonnementen dienen voor aanvang van een nieuw kalenderjaar betaald te zijn voor een volledig kalenderjaar.
 • Abonnementen die gestart zijn in de loop van een jaar en daardoor ook al gedeeltelijk voor het volgende kalenderjaar zijn betaald, zullen voor de resterende maanden van het nieuwe kalenderjaar een aanvullende rekening krijgen, zodat daarna het abonnement gelijkloopt met het kalenderjaar.
Aanmelden

Aanmelden kan door het onderstaande formulier in te vullen en in te sturen en gelijktijdig de betaling over te maken naar de penningmeester.

Bankrekening IBAN: NL47 RABO 0328 8816 86, BIC: RABO NL2U, ten name van Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje; in de omschrijving altijd de reden van betaling vermelden.

Na ontvangst van de eerste betaling ontvangt u een bericht met een toegangscode van de database manager dat het account beschikbaar is.

Als de jaarlijkse vergoeding op 1 februari niet ontvangen is door de penningmeester wordt de toegang tot uw account geblokkeerd.
Als u toch weer toegang tot uw account wilt hebben moet u de jaarlijkse bijdrage betalen, verhoogd met een bedrag van € 10,00 voor extra werkzaamheden.

Registratieformulier

  Naam:

  Voorletters:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Telefoon:

  E-mail:

  Lid VHNK: janee

  Accounttype:


  Hierbij verklaar ik dat ik een ZooEasy account heb gekocht, waarvoor ik jaarlijks de vermelde vergoeding verschuldigd ben.
  Deze vergoeding zal ik jaarlijks voor 1 februari overmaken naar bankrekening NL47 RABO 0328 8816 86, BIC: RABO NL2U, Vereniging het Nederlandse Kooikerhondje, Beekbergen. In de omschrijving de reden van betaling vermelden: "ZooEasy account" en de naam zoals hierboven opgegeven.

  De Algemene gebruiksvoorwaarden van ZooEasy zijn van toepassing en worden met deze overeenkomst geaccepteerd.

  Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en de verzameling en verwerking van mijn persoonsgegevens, op de wijze zoals in de Privacyverklaring van de VHNK beschreven, en deze aanvaard.

  Opmerkingen:

  Problemen met dit formulier? Mail naar webmaster@kooikerhondje.nl