Aanmelden ZooEasy

  Naam:

  Voorletters:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Telefoon:

  E-mail:


  Lid VHNK: janee

  Accounttype:


  Hierbij verklaar ik dat ik een ZooEasy account heb gekocht, waarvoor ik jaarlijks de vermelde vergoeding verschuldigd ben.
  Deze vergoeding zal ik jaarlijks voor 1 februari overmaken naar bankrekening NL47 RABO 0328 8816 86, BIC: RABO NL2U, Vereniging het Nederlandse Kooikerhondje, Beekbergen. In de omschrijving de reden van betaling vermelden: "ZooEasy account" en de naam zoals hierboven opgegeven.

  De Algemene gebruiksvoorwaarden van ZooEasy zijn van toepassing en worden met deze overeenkomst geaccepteerd.

  Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en de verzameling en verwerking van mijn persoonsgegevens, op de wijze zoals in de Privacyverklaring van de VHNK beschreven, en deze aanvaard.

  Opmerkingen:

  Problemen met dit formulier? Mail naar webmaster@kooikerhondje.nl