ZooEasy database online

Binnen de VHNK verzamelen wij veel gegevens over de Kooikerhondjes wereldwijd. Dit doen wij al vele jaren met het bekende Clubregister. Jaarlijks verschijnt hiervoor een digitale update in PDF.
Om de beschikbare gegevens nog actueler en directer te kunnen delen met alle fokkers en liefhebbers van Het Nederlandse Kooikerhondje wordt er sinds 2012 gewerkt met de database ZooEasy Online.

Hond overzicht ZooEasy Online

Wat is ZooEasy Online

ZooEasy Online is een online database, dus altijd en overal beschikbaar waar een internet verbinding is. Op deze manier is er altijd toegang tot de meest recente informatie van de kooikerpopulatie wereldwijd.

Voorbeeld van stamboom ZooEasy Online

Als vereniging zijn wij de eigenaar van de database en verantwoordelijk voor de inhoud ervan en de verkoop van de accounts. Vanuit het ZooEasy team is er uitstekende technische begeleiding en worden gegevens gewaarborgd door regelmatige backups.

Met ZooEasy online is het mogelijk alle honden op te zoeken en stambomen te zien. Door middel van zogenaamde “doorklikstambomen” zijn ook alle voorouders te bekijken. Naast stamboomgegevens zijn ook de bij de VHNK bekende gezondheidsgegevens, exterieurkenmerken en foto’s ingevoerd.

Up-to-date
  • De ZooEasy database wordt voor de bij de Raad van Beheer geregistreerde kooikerhondjes via kwartaalupdates bijgehouden. Voor de regelmaat van updates van nesten in het buitenland zijn wij afhankelijk van de gegevens die wij krijgen via de buitenlandse zusterclubs.
  • Alle op dit moment bekende gezondheidsinformatie, zoals die ook is opgenomen in het huidige Clubregister, wordt handmatig ingevoerd. Op dit moment (januari 2019) is de informatie van heden terug tot 2000 in ZooEasy even volledig als in het clubregister.
  • Daarnaast worden nieuw binnen gekomen gezondheidsuitslagen direct ingevoerd na elke vergadering van de Informatie commissie. Dit gebeurt minimaal 4 keer per jaar. Recente ziektemeldingen worden, na ontvangst van de officiële diagnose bij de VHNK, ook direct ingevoerd.

Op deze manier willen wij de beschikbare informatie gelijk kunnen delen met onze gebruikers.

Omdat een groot gedeelte van onze kooikerpopulatie waarmee gefokt wordt zich in het buitenland bevindt, is er een nauwe samenwerking met de fokcommissies van de buitenlandse zusterverenigingen. Gegevens van in het buitenland wonende kooikerhondjes worden zowel in het clubregister als in ZooEasy verwerkt.

Accounts

Voor gebruikers zijn er zogenaamde “alleen lezen” accounts en “fokkers” accounts beschikbaar, eventueel aan te schaffen in combinatie met het Clubregister PDF.

Vragen

Omdat het invoeren van gegevens in deze database net als de informatie in het clubregister (PDF) voornamelijk handmatig moet gebeuren, kunnen er soms inhoudelijke vragen of onduidelijkheden naar voren komen bij het gebruik. Wij vragen dan ook dit kenbaar te maken bij de Informatiecommissie, zodat we samen kunnen werken aan de volledigheid en gebruiksvriendelijkheid van deze database.

Heeft u problemen tijdens het werken met uw ZooEasy Account:

  • Kijk dan bij Veelgestelde vragen
  • Raadpleeg de handleiding
  • Stel uw vraag aan het Zooeasy team van de VHNK via zooeasy@kooikerhondje.nl
  • Als u bent ingelogd bij ZooEasy online en u heeft over een bepaalde hond een vraag of wilt iets laten aanpassen, stuur dan een bericht via de knop “E-mail beheerder”

E-mail beheerder

Team

Het ZooEasy team van de VHNK bestaat uit:

Database managers:J. Been
J. Verkade
zooeasy@kooikerhondje.nl
Data managers: E. de Leeuw-v.d. Wal
A. van der Hoeven-Postma
D. Andringa-de Ruiter
C. Snels

Overzicht

Voor de volledigheid een kort overzicht van accountspecificaties.

FunctionaliteitLeesFokkers
“Clubregister”
Individuele hondinformatiexx
Nestinformatiexx
Zoeken tussen honden en nestenxx
Gezondheidsinformatiexx
Foto’sxx
Persoonlijke aantekeningenx
Showresultatenx
Proefstamboomx
Simpele 3-generatie stamboomxx
Uitgebreide 3-generatie stamboomx
Toekomstige 4-generatie stamboomx
Overige rapportenx
Toekomstig iPhone / Android appsx