Fokreglement

Het verenigingsfokreglement, goedgekeurd op de ALV van 1 april j.l. staat op de pagina “Documenten fokkerij