Gewijzigde statuten

In de ledenvergadering van 8-4-2018 zijn de statuten gewijzigd met een nieuw artikel over Leden van Verdienste en de toekenning van de Koninklijke Erepenning. Nadat de wijzigingen goedgekeurd zijn door de Raad van Beheer is er op 22-11-2018 een acte gepasseerd bij de notaris.
De gewijzigde statuten vindt u op de pagina: Vereniging