Hernia in het kooikerhondje

Heeft u een kooikerhondje dat gediagnosticeerd is met een hernia in de rug? Indien uw hond gediagnosticeerd is met een hernia van de tussenwervelschijf, oftewel Hernia nuclei pulposi (HNP) door middel van een neurologisch onderzoek, röntgenfoto, MRI of CT scan, kunt u ons helpen om deze aandoening bij dit ras in de toekomst te voorkomen.

Citlalli Limpens, veterinaire geneticus van het ExpertiseCentrum Genetica is onderzoek aan het verrichten naar de genetische achtergrond van deze aandoening in het kooikerhondje. Dit project heeft tot doel de oorzakelijke genen van de aandoening te vinden. Door te weten te komen welke genen HNP veroorzaken, kunnen we een genotype test te creëren om fokkers te helpen bij het selectief fokken van deze aandoening uit hun lijnen.

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar kooikerhondjes met een stamboom die gediagnosticeerd zijn met HNP door een dierenarts. De honden moeten vrij zijn van andere neurologische problemen. Indien u de hond aanmeldt om mee te doen, zullen we bloed afnemen van hem/haar om het onderzoek in te zetten. Indien uw hond al overleden is, maar wel al gegenotypeerd door Universiteit Utrecht, dan kunt u alsnog aanmelden om mee te doen met het onderzoek.

Komt uw hond in aanmerking en heeft u interesse om deel te nemen aan dit project? Neem dan contact met ons op via: c.limpens@uu.nl of ecgg@uu.nl.

Over het onderzoek

Als uw hond aan de bovenstaande vereisten voldoet, zal een dierenarts-specialist de gegevens bekijken om de diagnose HNP te bevestigen. Zodra dit bevestigd is, zal er bloed afgenomen worden bij uw hond. Als uw hond eerder gegenotypeerd is (aan Universiteit Utrecht voor fokdoeleinden), kunt u ook hun genotype-informatie met ons delen zonder dat er bloed afgenomen hoeft te worden. Als uw hond ook is gegenotypeerd met een commerciële kit, zoals Embark, kunt u deze gegevens bovendien met ons delen door de volgende enquête in te vullen:

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_6QfbBVADCYQhaQK

Vervolgens wordt de stamboom en genotype van de hond geanalyseerd en vergeleken met een groep gezonde honden van hetzelfde ras. Dit zal ons helpen om de genetische verschillen te vinden tussen honden met een hernia en honden zonder. Verschillen die gevonden worden zullen waarschijnlijk de oorzaak zijn van deze aandoening bij het kooikerhondje. Met deze informatie kunnen we detectietechnieken ontwerpen en het fokadvies aanpassen om HNP selectief uit het kooikerhondje te fokken.

Als deelnemer aan dit onderzoek ontvangt u een rapport met de relevante genetische informatie over uw hond. Ook wordt u geïnformeerd over de te nemen stappen bij het fokken van kooikerhondjes om te voorkomen dat er pups met deze aandoening geboren worden.

Over IVDD/HNP

Hernia nuclei pulposi is een degeneratieve aandoening van de tussenwervelschijf die het ruggenmerg aantast. Deze aandoening veroorzaakt pijn en bewegingsproblemen. Enkele symptomen van deze aandoening zijn: lage houding van de nek en het niet op kunnen tillen van de kop, pijn in de nek of rug, zwakte, abnormale of ongecoördineerde bewegingen van de poten, incontinentie, rillingen, gebogen rug en verlammingen.
HNP kan gediagnosticeerd worden middels neurologisch onderzoek, röntgenfoto, MRI en CT scan.

Dit project maakt deel uit van de populatieanalyse van het ras kooikerhondje voor het promotieonderzoek van Citlalli Limpens, van het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde (https://www.uu.nl/staff/CLimpens)