Overplaatsing

Er komen op dit moment 2 honden voor overplaatsing in aanmerking.
Kijk voor informatie over herplaatsers op de Overplaatsingslijst