Aanmelden workshop ringtraining

  Ik geef me op voor de workshop ringtraining op zaterdag 22 april 2023

  Voornaam:

  Achternaam:

  Woonplaats:

  Telefoon:

  E-mail:

  Lid VHNK:
  Voorkeur sessie:
  Leeftijd hond waarmee u wilt deelnemen:

  Heeft u met de betreffende hond reeds shows gelopen/showervaring opgedaan?

  Bent u voornemens om deel te nemen aan de VHNK nest- en regionale keuring op 17 juni a.s.?

  Heeft u reeds deelgenomen aan de VHNK workshop ringtraining op 5 maart en/of 22 september 2022?

  Eventuele opmerking(en)

  Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en de verzameling en verwerking van mijn persoonsgegevens, op de wijze zoals in de Privacyverklaring van de VHNK beschreven, en deze aanvaard.

  Problemen met dit formulier? Mail naar webmaster@kooikerhondje.nl