Links

Dekreuenlijsten buitenland
 
Via onderstaand overzicht treft u per land een link naar de gepubliceerde dekreuenlijst van het desbetreffende land. Bij gebruik van een buitenlandse dekreu moet u er goed op letten dat deze reu voldoet aan de voorwaarden van het Nederlandse Verenigingfokreglement (VFR). Deze voorwaarden zijn beschreven in artikel 2.6 van het Nederlandse VFR. Let er dus op alvorens u overgaat tot een dekking dat beide ouderdieren voldoen aan het Nederlandse VFR.

Organisaties
Algemene Hondensites