Fotowedstrijd – De zomer in m’n bol!

De zomervakantie staat voor de deur! De VHNK is nieuwsgierig naar wat jouw favoriete zomerbezigheid is met je kooikerhondje.

Neem samen met je kooikerhondje deel aan deze fotowedstrijd. Ga er samen op uit en maak je mooiste, creatiefste, grappigste foto en stuur deze in!

De spelregels voor deze fotowedstrijd:

  • Het logo van de VHNK is zichtbaar op de foto. Wees creatief! Print het uit, knutsel het of plaats het logo later op de foto
  • Enkel zelfgemaakte foto’s komen in aanmerking voor deelname. Foto’s met een logo van een fotograaf worden uitgesloten van deelname. We gaan uit van een eerlijke competitie
  • Maximaal 1 foto per deelnemer
  • De winnaar wordt gekozen door de VHNK-jury en ontvangt naast een leuke prijs ook een eervolle vermelding op onze website en facebookpagina
  • Alle deelnemende foto’s worden gepubliceerd op de facebookpagina van de VHNK
  • Deze fotowedstrijd loopt t/m zaterdag 24 juni 2023
  • Foto’s kunnen worden toegezonden via: evenementen@kooikerhondje.nl

De jury zal bij de beoordeling van de ingezonden foto’s met name kijken naar originaliteit en creativiteit.

Veel plezier en inspiratie gewenst!

Hernia in het kooikerhondje

Heeft u een Kooikerhondje die gediagnosticeerd is met een hernia in de rug? Indien uw hond gediagnosticeerd is met een hernia van de tussenwervelschijf, oftewel Hernia nuclei pulposi (HNP) door middel van een neurologisch onderzoek, röntgenfoto, MRI of CT scan, kunt u ons helpen om deze aandoening bij dit ras in de toekomst te voorkomen.

Citlalli Limpens, veterinaire geneticus van het ExpertiseCentrum Genetica is onderzoek aan het verrichten naar de genetische achtergrond van deze aandoening in het kooikerhondje. Dit project heeft tot doel de oorzakelijke genen van de aandoening te vinden. Door te weten te komen welke genen HNP veroorzaken, kunnen we een genotype test te creëren om fokkers te helpen bij het selectief fokken van deze aandoening uit hun lijnen.

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar kooikerhondjes met een stamboom die gediagnosticeerd zijn met HNP door een dierenarts. De honden moeten vrij zijn van andere neurologische problemen. Indien u de hond aanmeldt om mee te doen, zullen we bloed afnemen van hem/haar om het onderzoek in te zetten. Indien uw hond al overleden is, maar wel al gegenotypeerd door Universiteit Utrecht, dan kunt u alsnog aanmelden om mee te doen met het onderzoek.

Komt uw hond in aanmerking en heeft u interesse om deel te nemen aan dit project? Neem dan contact met ons op via: c.limpens@uu.nl of ecgg@uu.nl.

Over het onderzoek

Als uw hond aan de bovenstaande vereisten voldoet, zal een dierenarts-specialist de gegevens bekijken om de diagnose HNP te bevestigen. Zodra dit bevestigd is, zal er bloed afgenomen worden bij uw hond. Als uw hond eerder gegenotypeerd is (aan Universiteit Utrecht voor fokdoeleinden), kunt u ook hun genotype-informatie met ons delen zonder dat er bloed afgenomen hoeft te worden. Als uw hond ook is gegenotypeerd met een commerciële kit, zoals Embark, kunt u deze gegevens bovendien met ons delen door de volgende enquête in te vullen:

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_6QfbBVADCYQhaQK

Vervolgens wordt de stamboom en genotype van de hond geanalyseerd en vergeleken met een groep gezonde honden van hetzelfde ras. Dit zal ons helpen om de genetische verschillen te vinden tussen honden met een hernia en honden zonder. Verschillen die gevonden worden zullen waarschijnlijk de oorzaak zijn van deze aandoening bij het kooikerhondje. Met deze informatie kunnen we detectietechnieken ontwerpen en het fokadvies aanpassen om HNP selectief uit het kooikerhondje te fokken.

Als deelnemer aan dit onderzoek ontvangt u een rapport met de relevante genetische informatie over uw hond. Ook wordt u geïnformeerd over de te nemen stappen bij het fokken van kooikerhondjes om te voorkomen dat er pups met deze aandoening geboren worden.

Over IVDD/HNP

Hernia nuclei pulposi is een degeneratieve aandoening van de tussenwervelschijf die het ruggenmerg aantast. Deze aandoening veroorzaakt pijn en bewegingsproblemen. Enkele symptomen van deze aandoening zijn: lage houding van de nek en het niet op kunnen tillen van de kop, pijn in de nek of rug, zwakte, abnormale of ongecoördineerde bewegingen van de poten, incontinentie, rillingen, gebogen rug en verlammingen.
HNP kan gediagnosticeerd worden middels neurologisch onderzoek, röntgenfoto, MRI en CT scan.

Dit project maakt deel uit van de populatieanalyse van het ras kooikerhondje voor het promotieonderzoek van Citlalli Limpens, van het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde (https://www.uu.nl/staff/CLimpens)

Afname Embark-test bij nestkeuring

Mogelijkheid afname Embark-test tijdens de Nest- en regionale keuring op 17 juni a.s.

Inzicht in de mate van inteelt

Bij de selectie van fokdieren in een rashondenpopulatie is het belangrijk om rekening te houden met de mate van inteelt. Wanneer de inteelt toeneemt doordat de fokdieren te nauw aan elkaar verwant zijn, neemt de variatie in het DNA af, doordat steeds dezelfde varianten worden doorgegeven.

Er zijn twee manieren om de mate van inteelt (COI) in een hond te bepalen:

  • Op basis van de stamboom kan een theoretische inschatting gemaakt worden van de inteelt in een individuele hond. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat een broer en zus altijd 25% hetzelfde DNA hebben. Maar dit is een gemiddelde en de werkelijkheid wijkt daar soms sterk van af.
  • Door middel van een uitgebreide DNA-screening. Daarbij wordt van heel veel genen in het DNA (markers) bepaald welke varianten de hond precies bij zich draagt. Bij de selectie van fokdieren en oudercombinaties is het streven dat er zoveel mogelijk varianten van ieder gen worden overgedragen aan de volgende generatie en dat individuen zo min mogelijk kans hebben om twee dezelfde varianten van hun ouders te krijgen.

De COI bij het kooikerhondje is op dit moment gemiddeld 33%. Dat betekent dat twee willekeurige kooikerhondjes 33% hetzelfde DNA hebben. Dat is hoger dan normaal een broer en zus met elkaar overeenkomen en daardoor neemt de kans op problemen in het ras toe.

Voor het ras is het om deze reden van belang om van zoveel mogelijk kooikerhondjes een volledige genotypering te laten doen om te kijken welke dieren nog unieke varianten van genen bij zich dragen en welke dus belangrijk zijn om mee te nemen naar de volgende generatie.

Er zijn meerdere instituten die deze genotyperingtesten aanbieden. Het advies is om de Embark-test te gebruiken. Deze test beoordeelt meer dan 230.000 markers en kan daarmee een goede inschatting maken van de mate van inteelt in een individu en kan het meest betrouwbaar gebruikt worden in Fit2Breed om geschikte oudercombinaties te selecteren.

Afname Embark-test tijdens de nest- en regionale keuring

Op de nest- en regionale keuring is er gelegenheid om bij uw hondje de Embark-test af te laten nemen, dit gebeurt middels een swab, waarmee wat wangslijmvlies afgenomen wordt.

De kosten voor de afname van deze test tijdens de nest- en regionale keuring € 139,15 euro.

Het voordeel om de test op deze dag te laten doen, is dat er een dierenarts aanwezig is, wat u een extra bezoek aan uw eigen dierenarts bespaart en dus ook extra consultkosten. Tevens betaalt de VHNK de verzendkosten naar Amerika, waar de test beoordeeld wordt.

Aanmelden afname Embark-test

Wilt u een Embark-test laten afnemen bij uw kooikerhondje? U kunt zicht hiervoor aanmelden via info-cie@kooikerhondje.nl o.v.v. de naam en NHSB nummer van desbetreffende hond evenals de naam van de eigenaar.

Aanmelden voor deelname is mogelijk t/m 10 juni a.s.

Betaling

We verzoeken u vriendelijk om het verschuldigde bedrag, voor de Embark-test gelijktijdig met uw aanmelding over te maken op IBAN: NL76 RABO 0328 3694 89, BIC: RABONL2U, ten name van Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje. Gebruikt u hiervoor dezelfde gegevens als bij bovenstaande aanmelding.