Geen ALV medio mei

Geen Algemene Ledenvergadering medio mei 2021

Bij het van de agenda halen van de financiële stukken tijdens de ledenvergadering van 17 april j.l. is er over gesproken om de extra ledenvergadering teneinde deze punten te behandelen, medio mei 2021 te houden. Gedurende de voorbereiding van de extra ledenvergadering is dit echter te optimistisch gebleken, ook omdat de stukken drie weken voor de vergadering bij de leden bekend moeten zijn.

De extra ledenvergadering (digitaal) zal worden gehouden op 29 juni 2021, om 19.30 uur.
De stukken worden vanaf 8 juni gepubliceerd op het ledengedeelte van de website.

Fokgeschiktheidskeuringen

Ondanks eerder positieve berichten heeft de persconferentie van afgelopen dinsdag over de COVID maatregelen niet het resultaat opgeleverd waar we op gehoopt hadden. Helaas is er (nog steeds) geen sprake van versoepelingen.

Om die reden kan de geplande fokgeschiktheidskeuring van volgende week 24 april dan ook niet doorgaan. Gezien de grote onzekerheid rondom de versoepelingen wordt ook de datum van 29 mei als niet realistisch gezien door ons en hebben we besloten om ook deze niet door te laten gaan.

Rekening houdend met de routekaart die het kabinet heeft gepresenteerd heeft de evenementencommissie een tweetal nieuwe data voor de fokgeschiktheidskeuring gepland: 26 juni en 28 augustus. We hopen dat we op deze nieuwe data daadwerkelijk een keuring kunnen houden.

De buitenlocatie(s) waar deze keuringen gehouden zullen worden, hopen wij zo spoedig mogelijk bekend te kunnen maken.

De mogelijkheid voor inschrijving van nieuwe honden voor de keuring van 28 augustus volgt op korte termijn via onze website www.kooikerhondje.nl