Dispensatie exterieur

Verlenging dispensatieregeling tot en met 30 juni 2022.
Voor de honden die niet gekeurd kunnen worden i.v.m. de coronamaatregelen verleent het bestuur dispensatie. De pagina is herzien en aangepast.
Lees meer…

Aangenomen wijzigingen VFR

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20-11-2021 is ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van het Verenigingsfokreglement (VFR).
Als lid/fokker/reueigenaar raden wij u aan om hiervan alvast kennis te nemen.
Het aangepaste VFR treedt pas na goedkeuring door de Raad van Beheer en publicatie in het mededelingenblad in werking. Wel is het verzoek aan de fokkers om zoveel mogelijk nu alvast rekening te houden met het aangepaste VFR.

Bekijk de wijzigingen bij Documenten fokkerij – Ledengedeelte – ALV