Online bijeenkomst Statuten en Huishoudelijk Reglement

In het mededelingenblad 04/2023 heeft het bestuur een tijdpad beschreven voor de aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarin is aangegeven dat leden tot uiterlijk 24 februari een reactie op deze stukken kunnen indienen via secretaris@kooikerhondje.nl. Hoewel niet beschreven in het mededelingenblad heeft het bestuur besloten om zowel voor de statuten als voor het huishoudelijk reglement een zoom-bijeenkomst te organiseren. Het overgrote deel van de wijzigingen vloeit voort uit de in 2021 ingegane Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en we willen als bestuur leden via een online bijeenkomst de gelegenheid geven eventuele onduidelijkheden met elkaar te bespreken. Zoals eerder gemeld ontvangen wij wel graag eventuele opmerkingen en vragen vóór 24 februari op bovengenoemd mailadres.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op:

  • Donderdag 7 maart 19.15 – Statuten
  • Donderdag 14 maart 19.15 – Huishoudelijk Regelement

Indien u deel wilt nemen aan deze online-bijeenkomst(en) kunt u zich tot uiterlijk één dag tevoren aanmelden via: t.vangeijlswijk@kooikerhondje.nl. U ontvangt op de dag van de bijeenkomst een link waarmee u kunt deelnemen. Deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden.

Fit2breed 1 februari live

Fit2breed voor het Nederlandse Kooikerhondje gaat live op 1 februari 2024

Met gepaste trots kunnen wij melden dat na jarenlange internationale data verzameling, samen met onze fokkers en eigenaren en een zeer goede samenwerking met de dierenartsen en het team van het Expertise Centrum Genetica (ECGG) van de faculteit diergeneeskunde in Utrecht, Fit2breed klaar is voor gebruik. Met Fit2breed is er een mogelijkheid gekomen dat een fokker actief gebruik kan maken van alle verzamelde data. Een fokker kan nu op een onderbouwde manier bijdragen aan het behoud van de genetische diversiteit van het Nederlandse kooikerhondje en tegelijkertijd hondjes fokken die zo gezond mogelijk door het leven gaan.

Lees meer:

Bij de ontwikkeling van Fit2breed stond gebruiksgemak voor de teefeigenaar voorop.
De fokker kan een teef invullen in de module. Vervolgens krijgt men een lijst van alle potentieel geschikte reuen, gesorteerd op verwantschap met de teef. Ook is het mogelijk om een gewenste combinatie van een reu en een teef in te vullen, waarbij vervolgens risico-aspecten bij de combinatie, invloed van de combinatie op het gehele ras en eventuele (on)geschiktheid worden weergegeven. Voor meer informatie kijk op: Fit2Breed.