Wijziging DNA formulier NL/EN/DE

Er is een nieuwe DNA-test voor ENM in gebruik. Daarmee is ook het aanmeldformulier VWD/ENM gewijzigd. Vanaf heden a.u.b. het vernieuwde formulier gebruiken. Dat is te hier downloaden: Documenten fokkerij – Gezondheidsonderzoeken – VWD en ENM


A new ENM DNA-test is operative. Therefore the application form VWD/ENM is also changed. We ask you to use this version from now on. It is available at: Documenten fokkerij – Gezondheidsonderzoeken – VWD en ENM


Ein neue ENM DNA-test ist in Kraft. So hat das Antragsformular VWD/ENM auch geändert. Bitte benutzen Sie von Heute das neue Antragsfomular. Diese finden Sie unter: Documenten fokkerij – Gezondheidsonderzoeken – VWD en ENM

Nieuwe DNA test ENM

Nieuwe ENM DNA test beschikbaar

Zoals reeds bekend werd de DNA-test betreffende het ENM onderzoek gedaan door het identificeren van twee gen variaties die samen in de directe nabijheid van het vermoedelijke ENM gen zitten.
Recentelijk is tijdens onderzoek door Dr. Mandigers en Prof. Leegwater het daadwerkelijk gemuteerde gen, verantwoordelijk voor het veroorzaken van ENM, gevonden. Er is daarmee een exactere test ontwikkeld en beschikbaar. Deze nieuwe test is gebruikt bij het verwerken van alle bloedmonsters die aangeboden zijn in juni.
Hieruit blijkt dat uitslagen ten opzichte van de voorgaande test in een enkel geval kunnen verschillen.
Sommige dragers blijken toch vrij te zijn. Tevens zijn er vanuit de nieuw geteste honden enkele dragers uit vrije ouders naar boven gekomen. Bij laatst genoemde hondjes worden nu de ouderdieren opnieuw getest met het nog beschikbare materiaal.
Mocht u van uw hondje een niet logische uitslag gekregen hebben of binnenkort ontvangen, dan horen wij dit graag. Wij nemen contact op met de onderzoekers in Utrecht.

Namens de informatiecommissie VHNK
info-cie@kooikerhondje.nl


New ENM DNA test available

The DNA test concerning the ENM study was done by identifying two gene variations that are close to the suspect ENM gene.
Recently, during research by Dr. Mandigers and Prof. Dr. Leegwater, the actual mutated gene responsible for causing ENM was found. A more precise test has therefore been developed and is now available.

This new test has been used to process all blood samples that were offered in June. The results show that in a single case, the outcome can differ from the previous test.
Some carriers now appear to be free. Also, a few carriers from free parents have emerged from the retested dogs. The still available DNA material of the parent animals is now tested again.

If you have received a non-logical result from your dog or will soon receive it, we would like to hear from you. We will contact the researchers in Utrecht.

Contact us by email! info-cie@kooikerhondje.nl

When new information is available, the VHNK will inform you via the website www.kooikerhondje.nl or the official VHNK facebook page.

Kind regards by the Information Committee VHNK