Enquête datagebruik in Fit2Breed en polymyositis

Onderaan dit bericht vindt u een link naar een enquête, deze is bedoeld voor eigenaren van Nederlandse Kooikerhondjes die voor 31 december 2021 bloed hebben verstuurd naar het ExpertiseCentrum Genetica, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht voor het uitvoeren van één of meerdere DNA testen (VWD en/of ENM), die in de week van 17 januari 2022 geen e-mail hebben gehad over het gebruik van de data van hun hond in Fit2Breed.

Via deze enquête kunt u de volgende dingen aangeven:

 • U kunt navragen of uw hond is getest voor de mutatie die een verhoogd risico kan geven op polymyositis
 • Indien uw hond getest is voor polymyositis kunt u vragen gecontacteerd te worden indien de hond een verhoogd risico heeft op polymyositis (meer informatie hierover vindt u bij de desbetreffende vraag)
 • U kunt toestemming geven om een eventuele beschikbare SNP-profiel van uw hond te gebruiken in het programma Fit2Breed
 • U kunt uw email adres doorgeven voor weergave in Fit2Breed (meer informatie hierover vindt u bij de desbetreffende vraag)

Na het invullen van de enquête nemen wij binnen enkele weken contact met u op met bericht over:

 • Of uw hond is getest voor polymyositis en zo niet, wat u kunt doen als u dit alsnog zou willen laten uitvoeren
 • Indien u dit wenst: Eventuele relevante gegevens over de polymyositis uitslag van uw hond

Klik hier voor de enquête:
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_3kCUNfPqQrVufrg

Heeft u nooit bloed opgestuurd naar het Expertisecentrum Genetica voor het laten uitvoeren van een DNA test en wilt u uw hond laten testen voor polymyositis? Kijk dan voor het aanvraagformulier voor DNA testen: Data DNA onderzoek

Toevoegen marker data aan Fit2Breed

Richtlijnen voor het toevoegen van genetische marker data aan Fit2Breed

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het toevoegen van genetische marker data van uw hond aan Fit2Breed:

 1. U heeft een swab afgenomen van uw kooikerhondje. Hierbij is een DNA-profiel opgesteld bij MyDogDNA / Wisdom Health. U heeft hierbij een toestemmingsformulier ingevuld, de data zal worden geïmplementeerd in Fit2Breed.
  • U hoeft verder geen actie te ondernemen.
 2. Er is van uw kooikerhondje een DNA-profiel opgesteld in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Indien u dit wenst, kan dit profiel gebruikt worden in Fit2Breed.
  • Geen actie nodig op dit moment, u ontvangt binnenkort een e-mail vanuit het ExpertiseCentrum Genetica Diergeneeskunde waarin u kunt aangeven of dit DNA-profiel mag worden toegevoegd aan Fit2Breed. Hier zijn geen kosten voor u aan verbonden.
 3. U heeft op eigen gelegenheid een EMBARK-DNA profiel laten opstellen en wilt deze data graag toevoegen aan Fit2Breed.
  • De data van EMBARK kunt u zelf downloaden van de EMBARK website, klik hier voor de handleiding.
  • U vult het informed consent formulier in, waarbij u toestemming geeft voor gebruik van de EMBARK data in Fit2Breed
  • U mailt zowel het ondertekende informed consentformulier als de gedownloade EMBARK data naar ecgg@uu.nl
 4. U heeft op eigen gelegenheid een MyDogDNA / Wisdom test laten opstellen van uw kooikerhondje en wilt deze data graag toevoegen aan Fit2Breed.
  • U vult het informed consent in, waarbij u toestemming geeft voor gebruik van MyDogDNA / Wisdom data in Fit2Breed en mailt deze naar ecgg@uu.nl
  • Het ExpertiseCentrum Genetica Diergeneeskunde neemt vervolgens contact op met Wisdom Health om deze data te verkrijgen en in te voeren in Fit2Breed.

Indien u snel de resultaten wilt hebben van een nest, kies dan voor optie 3

Nieuwe regels registratie hond

Per 1 november 2021 vernieuwd Identificatie & Registratiesysteem Hond

Is uw hond al gechipt en geregistreerd? In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. Vanaf 1 november 2021 komen hier regels bij.

Het nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond zorgt voor een betere controle op de hondenhandel. In het nieuwe I&R Hond worden fokkers, importeurs, dierenartsen en chippers geregistreerd. Het is straks direct duidelijk waar de hond vandaan komt. En van wie de hond een chip en paspoort kreeg. De bestaande registratieplicht voor bedrijfsmatige houders van huisdieren blijft bestaan.

Meer lezen over wat er voor u gaat veranderen als fokker? Ga dan naar:

Registratie van honden | RVO.nl | Rijksdienst