Extra bericht e-mail PM

Extra bericht n.a.v. verstuurde email risico-inschatting polymyositis

Er zijn afgelopen week mailings verstuurd naar de eigenaren van kooikerhondjes die, naar aanleiding van antwoord op eerdere persoonlijke brieven of het invullen van de enquête op de website, hebben aangegeven graag op de hoogte gesteld te willen worden van de uitslagen van hun honden in het kader van onderzoek naar polymyositis.

De honden waarvan de eigenaar nu een bericht heeft ontvangen zijn eerder getest in het kader van het polymyositisonderzoek naar de oorzaak en de verspreiding van de risicofactor in het ras. De uitslag vermeld in deze brief heeft betrekking op het individuele dier en geeft een risico-inschatting of de hond een verhoogd of laag risico heeft om de ziekte zelf te ontwikkelen.
Deze inschatting zegt niets over risico-inschatting of kwaliteiten met betrekking tot de fokkerij.

Het aanvragen van advies over fokcombinaties voor polymyositis verloopt via de VHNK (Risico-inschatting polymyositis) en binnenkort via Fit2Breed.

Het expertisecentrum is bereid om deze test ook uit te voeren voor kooikerhondjes waarvan wij reeds DNA in het bezit hebben vanuit eerdere DNA-testen naar ENM en/of VWD, mits de eigenaren hebben aangegeven de uitslag te willen weten en toestaan dat het resultaat wordt opgenomen in het Fit2Breedprogramma. Hiervoor hebben eigenaren gedurende 3 maanden de mogelijkheid gehad dit aan te geven via de enquête. De honden van de mensen die zich hiervoor hebben opgegeven de afgelopen maanden, zullen kosteloos worden getest. Deze eigenaren zullen ook een risico-inschatting op klinische ziekte voor hun eigen hond ontvangen.

Eigenaren waarvan de honden niet zijn meegenomen in het kader van onderzoek of waarvan wij geen ingevulde enquête hebben ontvangen, maar alsnog hun honden willen laten genotyperen en onderzoeken op de risicofactor voor polymyositis, kunnen dit laten doen door middel van het afnemen van materiaal en opsturen door middel van het nieuwe DNA-formulier. Documenten fokkerij

De uitslagen van hoog/laag risico worden niet gepubliceerd in het CR en Zooeasy maar worden meegenomen bij de risico-inschatting geven door Fit2Breed. De huidige test voor PM geeft een mutatie in genen aan en geeft daarom een risico-inschatting aan. Om deze reden worden er dan ook geen lijsten met individuele honden en uitslagen gepubliceerd. Meer over deze mutatie op Mutatie gevonden

Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden aan het Expertise Centrum ecgg@uu.nl

Namens de werkgroep Fit2breed
Esther de Leeuw, Kerstin Ueckert, Hille Fieten, Peter Leegwater.

Nestkeuring 16 juli gaat niet door

Helaas hebben we, wegens te weinig belangstelling, moeten besluiten om de nestkeuring voor de nesten van 2018 en 2019, die we onder voorbehoud gepland hadden op 16 juli aanstaande, niet door te laten gaan.

Wellicht waren er onder de mensen die wel interesse hadden in deze nestkeuring ook mensen die fokplannen met hun hondje hebben, en hiermee een geldig keurverslag dachten te kunnen behalen.
Deze mensen attenderen wij graag op de regionale keuring, die tijdens de nestkeuring voor de nesten van 2020 op 9 april a.s. gehouden wordt, en waar ook de mogelijkheid is om een geldig keurverslag met hun hond te behalen:

Regionale keuring 9 april 2022

Naast de regionale keuring is het op deze dag ook mogelijk om:

 • bij de hond een knie-onderzoek (patella luxatie-onderzoek) te laten doen. Dit onderzoek is verplicht voor honden waarmee gefokt zal worden en kan op deze dag tegen een gereduceerd tarief worden uitgevoerd.
 • Er is op deze dag voor aanwezigen ook gelegenheid om deel te nemen aan enkele workshops (o.a. ‘Fun in balance’ en ‘Hoopers’) met hun hondje.

Inschrijving deelname aan de regionale keuring op 9 april a.s. is mogelijk t/m 26 maart a.s.

Namens de Informatie- en Evenementencommissie van de VHNK

Enquête datagebruik in Fit2Breed en polymyositis

Onderaan dit bericht vindt u een link naar een enquête, deze is bedoeld voor eigenaren van Nederlandse Kooikerhondjes die voor 31 december 2021 bloed hebben verstuurd naar het ExpertiseCentrum Genetica, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht voor het uitvoeren van één of meerdere DNA testen (VWD en/of ENM), die in de week van 17 januari 2022 geen e-mail hebben gehad over het gebruik van de data van hun hond in Fit2Breed.

Via deze enquête kunt u de volgende dingen aangeven:

 • U kunt navragen of uw hond is getest voor de mutatie die een verhoogd risico kan geven op polymyositis
 • Indien uw hond getest is voor polymyositis kunt u vragen gecontacteerd te worden indien de hond een verhoogd risico heeft op polymyositis (meer informatie hierover vindt u bij de desbetreffende vraag)
 • U kunt toestemming geven om een eventuele beschikbare SNP-profiel van uw hond te gebruiken in het programma Fit2Breed
 • U kunt uw email adres doorgeven voor weergave in Fit2Breed (meer informatie hierover vindt u bij de desbetreffende vraag)

Na het invullen van de enquête nemen wij binnen enkele weken contact met u op met bericht over:

 • Of uw hond is getest voor polymyositis en zo niet, wat u kunt doen als u dit alsnog zou willen laten uitvoeren
 • Indien u dit wenst: Eventuele relevante gegevens over de polymyositis uitslag van uw hond

Klik hier voor de enquête:
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_3kCUNfPqQrVufrg

Heeft u nooit bloed opgestuurd naar het Expertisecentrum Genetica voor het laten uitvoeren van een DNA test en wilt u uw hond laten testen voor polymyositis? Kijk dan voor het aanvraagformulier voor DNA testen: Data DNA onderzoek

Toevoegen marker data aan Fit2Breed

Richtlijnen voor het toevoegen van genetische marker data aan Fit2Breed

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het toevoegen van genetische marker data van uw hond aan Fit2Breed:

 1. U heeft een swab afgenomen van uw kooikerhondje. Hierbij is een DNA-profiel opgesteld bij MyDogDNA / Wisdom Health. U heeft hierbij een toestemmingsformulier ingevuld, de data zal worden geïmplementeerd in Fit2Breed.
  • U hoeft verder geen actie te ondernemen.
 2. Er is van uw kooikerhondje een DNA-profiel opgesteld in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Indien u dit wenst, kan dit profiel gebruikt worden in Fit2Breed.
  • Geen actie nodig op dit moment, u ontvangt binnenkort een e-mail vanuit het ExpertiseCentrum Genetica Diergeneeskunde waarin u kunt aangeven of dit DNA-profiel mag worden toegevoegd aan Fit2Breed. Hier zijn geen kosten voor u aan verbonden.
 3. U heeft op eigen gelegenheid een EMBARK-DNA profiel laten opstellen en wilt deze data graag toevoegen aan Fit2Breed.
  • De data van EMBARK kunt u zelf downloaden van de EMBARK website, klik hier voor de handleiding.
  • U vult het informed consent formulier in, waarbij u toestemming geeft voor gebruik van de EMBARK data in Fit2Breed
  • U mailt zowel het ondertekende informed consentformulier als de gedownloade EMBARK data naar ecgg@uu.nl
 4. U heeft op eigen gelegenheid een MyDogDNA / Wisdom test laten opstellen van uw kooikerhondje en wilt deze data graag toevoegen aan Fit2Breed.
  • U vult het informed consent in, waarbij u toestemming geeft voor gebruik van MyDogDNA / Wisdom data in Fit2Breed en mailt deze naar ecgg@uu.nl
  • Het ExpertiseCentrum Genetica Diergeneeskunde neemt vervolgens contact op met Wisdom Health om deze data te verkrijgen en in te voeren in Fit2Breed.

Indien u snel de resultaten wilt hebben van een nest, kies dan voor optie 3

Dispensatie exterieur

Verlenging dispensatieregeling tot en met 30 juni 2022.
Voor de honden die niet gekeurd kunnen worden i.v.m. de coronamaatregelen verleent het bestuur dispensatie. De pagina is herzien en aangepast.
Lees meer…