Online bijeenkomst Statuten en Huishoudelijk Reglement

In het mededelingenblad 04/2023 heeft het bestuur een tijdpad beschreven voor de aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarin is aangegeven dat leden tot uiterlijk 24 februari een reactie op deze stukken kunnen indienen via secretaris@kooikerhondje.nl. Hoewel niet beschreven in het mededelingenblad heeft het bestuur besloten om zowel voor de statuten als voor het huishoudelijk reglement een zoom-bijeenkomst te organiseren. Het overgrote deel van de wijzigingen vloeit voort uit de in 2021 ingegane Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en we willen als bestuur leden via een online bijeenkomst de gelegenheid geven eventuele onduidelijkheden met elkaar te bespreken. Zoals eerder gemeld ontvangen wij wel graag eventuele opmerkingen en vragen vóór 24 februari op bovengenoemd mailadres.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op:

  • Donderdag 7 maart 19.15 – Statuten
  • Donderdag 14 maart 19.15 – Huishoudelijk Regelement

Indien u deel wilt nemen aan deze online-bijeenkomst(en) kunt u zich tot uiterlijk één dag tevoren aanmelden via: t.vangeijlswijk@kooikerhondje.nl. U ontvangt op de dag van de bijeenkomst een link waarmee u kunt deelnemen. Deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden.