Zoals bij alle honden komen er ook bij het kooikerhondje erfelijke aandoeningen voor. Bij het maken van combinaties voor de fokkerij wordt er dan ook aanbevolen zo min mogelijk inteelt toe te passen als een van de bekende erfelijke aandoeningen in eerdere generaties bij familieleden voorkomt.

Ondanks het zorgvuldig fokken met een fokreglement en uitgebreide documentatie in het clubregister zijn erfelijke aandoeningen echter nooit helemaal te voorkomen.

Voor de volledigheid volgt een opsomming van de aandoeningen die kunnen voorkomen bij het kooikerhondje.

Von Willebrand Disease
Patella luxatie
ENM – Erfelijke Necrotiserende Myelopathie
Epilepsie
(Poly)myositis
Oogafwijkingen

Lees ook: Gezondheids aspecten van ons Nederlandse Kooikerhondje