Gezondheidsaspecten

Wanneer op de website van dierenrecht de rashondenwijzer geraadpleegd wordt ziet men bij de veelvoorkomende hondenrassen een opsomming van in het ras voorkomende erfelijke gebreken.

Van elk ras wordt een koopadvies gegeven, dit varieert van zeer af te raden tot twijfelachtig.

Bij weinig rassen waaronder inbegrepen ons Nederlandse kooikerhondje ontbreekt op de algemene pagina deze negatieve beoordeling. Ogenschijnlijk hebben wij hier te maken met een gezond ras.

Wanneer je dan naar het specificatieblad van het kooikerhondje gaat zie je toch een aantal erfelijke aandoeningen die in een tabel gevat met gewogen waarden uiteindelijk een score aangeven.

Ondanks dat in onze populatie incidenteel vervelende erfelijke aandoeningen voorkomen is de totaal score 0. ( hoe hoger hoe slechter).

Deze positieve score ontstaat door het hanteren van onvolledige of verkeerde informatie. De geraadpleegde bronnen zijn verkeerd of verouderd, het kan niet zijn dat voor deze zo belangrijke gegevens als bron een honden encyclopedie gebruikt wordt.

Wij stellen dan ook ten stelligste dat deze informatie, hoe positief dan ook voor ons ras, onvolledig en onbetrouwbaar is.

De vereniging het Nederlandse kooikerhondje heeft middels haar commissie informatievoorziening fokkerij, gezondheid en gedrag (infocommissie) contacten met, op verschillende gebieden, gespecialiseerde deskundige die samen met ons de populatie monitoren en waar nodig nader onderzoek verrichten.

Leden fokkers van ons ras fokken volgens de regels van de Raad van Beheer en ons fokreglement, waarin gedrag en gezondheid hoge prioriteiten hebben.

Wanneer u overweegt een Kooikerhondje aan te schaffen, laat u dan wat betreft de erfelijke aandoeningen, over de kwaliteit van ons ras informeren door onze Informatiecommissie

De website van Dier en Recht: www.dierenrecht.nl

Rechtstreekse link naar het Kooikerhondje in de rashondenwijzer: https://www.rashondenwijzer.nl/rashonden/nederlandse-kooikerhondje