Opvoeding en training

Duidelijke en consequente leiding

Het kooikerhondje heeft een duidelijke baas nodig. Vanaf het begin zullen er in huis regels moeten zijn, die altijd gelden en die door iedereen gevolgd worden. Alleen met duidelijke regels in de omgang met de hond, voelt de pup en jonge hond zich veilig en kan opgroeien tot een vrije en vrolijke hond. Als de regels voor de hond duidelijk zijn, zal hij ze zeker accepteren en een gehoorzame huisgenoot worden.

Het gevoelige, intelligente kooikerhondje heeft zeker geen harde hand nodig, maar wel een besliste en consequente leiding. Dan wordt het natuurlijk overwicht van de baas graag aangenomen. Als er omstandigheden in huis zijn waardoor de regels voor de hond niet duidelijk zijn of onvoorspelbaar zijn, neemt een kooikerhondje maar al te snel zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij begint dan dingen op een hondse manier, en dat is vaak met de bek, te regelen. Kleine kinderen in huis kunnen voor zulke onvoorspelbare omstandigheden zorgen, maar ook lichamelijke en/of psychische ziekte van een volwassene. Dan moet er goed worden nagedacht of er wel een kooikerhondje moet worden aangeschaft.

Problemen omtrent het gedrag van uw kooikerhondje?
Neem contact op met een van onze gedragsdeskundigen.

Jong geleerd

Socialisatie

De sociale aanpassing begint al met drie weken in het nest; de periode van zes tot zestien weken is de belangrijkste voor de sociale ontwikkeling van de hond. Het is ook de periode waarin hij het snelst iets leert (inprentingsfase). Voor het eenkennige kooikerhondje is een goede socialisatie van levensbelang. Een hond die zich veilig voelt en zelfvertrouwen heeft, is een hond die je kunt vertrouwen. Daarom moeten fokker en de nieuwe eigenaar gezamenlijk werken om het hondje te laten wennen aan de menselijke samenleving met vele facetten.

Al bij de fokker heeft de pup plezierige contacten met kinderen, volwassenen, honden en eventueel andere dieren gehad. Die contacten moeten bij de nieuwe eigenaar herhaald worden. Laat hem wennen aan huis-, tuin- en keuken-, straat- en andere geluiden. Betrek de pup bij begroeting van gasten, haal kinderen en bevriende honden in huis of neem de pup mee naar plaatsen waar die te vinden zijn. Steun de pup als hij angstig is of vluchtgedrag vertoont. Laat tegelijk als ‘roedelleider’ zien dat er niets aan de hand is.

Anders dan bij mensenkinderen heeft de pup slechts een jaar nodig om volwassen te worden en in dat jaar zijn fokker en eigenaar samen verantwoordelijk voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de hond. Alle goed geïnvesteerde tijd, moeite en energie komen later met rente terug.

Flyball

Opvoeding en training

Hoewel er nog steeds kooikerhondjes in de eendenkooi hun werk verrichten, zullen de meeste hondjes daar niet aan toe komen. In vorm van spel, cursussen op gebied van gedrag, gehoorzaamheid en behendigheid, speuren en zoeken zal ‘plaatsvervangend’ werk gezocht moeten worden. Samen met de baas is het zijn lust en leven.

Vanaf ongeveer 9 weken kunt u op een puppycursus samen aan de slag. Dat is heel belangrijk. De baas leert de lichaamstaal van zijn hond kennen; de hond leert zijn baas beter kennen en leert om te gaan met andere honden. Het gezamenlijke einddoel is een vriendelijke, gehoorzame hond die overal met het gezin mee naar toe kan, omdat hij goed opgevoed is. Overigens kan de hond, als dat eens nodig is, na een aanleerfase ook heel goed alleen thuis blijven.

Een goede opvoeding in de eerste twee jaar zorgt ervoor dat u jaren (sommige kooikerhondjes worden wel 16 jaar en ouder) plezier van uw hond kunt hebben.

Oudere dame