RVB: agendapunten gezondheidsbeleid verplaatst

Van de Raad van Beheer (RvB) kregen we het bericht dat zij de agendapunten betreffende het concept gezondheidsbeleid niet in de Algemene Vergadering van november behandelen. Deze staan nu geagendeerd voor een Buitengewoon Algemene Vergadering (BAV) welke zij uitschrijven in het voorjaar 2021. Met deze aanpassing is er meer tijd voor deze belangrijke onderwerpen voor wat betreft de fokkerij in het gezondheidsbeleid.

Alle informatie hierover vindt u via de website van de RvB: Houden van Honden – Concept gezondheidsbeleid